uwzględnij wielkość liter
dokładna fraza
zawarta fraza
Aktualnie przeglądasz:
Tradycja / Wystawy Chopinowskie

 

 

Wystawy Chopinowskie

oraz napotkane w publikacjach informacje o prezentacji pamiątek chopinowskich
w opracowaniu Marii Grońskiej

Układ chronologiczny

 

1850 - 1937
1949 - 1959
1960 - 1968
1970 - 1978
1980 - 1988
1990 - 1999
2002 - 2010

 

1850

W Paryżu, w Salonie Paryskim, pokazano akwarelę Teofila Kwiatkowskiego przedstawiającą salon w ostatnim mieszkaniu Fryderyka Chopina przy Place Vendôme 12. Por. Hanna Wróblewska-Straus, Bliskie naszemu sercu pamiątki chopinowskie, katalog wystawy,.Warszawa TiFC 1980, s. 12

 

1862

Na wystawie obrazów w pałacu Maurycego Potockiego w Warszawie eksponowano zniszczony rok później portret Fryderyka Chopina pędzla Ary Scheffera (1847) będący w tym czasie własnością Izabelli Barcińskiej, młodszej siostry Fryderyka. Por. Hanna Wróblewska-Straus, Bliskie naszemu sercu pamiątki chopinowskie, katalog wystawy. Warszawa TiFC 1980, s. 12 i poz. 110.

 

1888

Alfred Nossig, Katalog der polnischen Abteilung der Internationalen Musik-und Theater-Ausstellung in Wien 1892. Wien 1892, s. 1-7 (Chopin-Zimmer).


Aleksander Poliński, Katalog rozumowany pierwszej polskiej wystawy muzycznej 1888 ułożony przez [...], Warszawa, salony w pałacu hr. Raczyńskiej przy ul. Krakowskie Przedmieście, 28 II - 22 III 1888. Warszawa „Echo Muzyczne" 1888.

Na wystawie pokazano m.in. pamiątki chopinowskie z kolekcji rodziny kompozytora: Ludwiki z Jędrzejewiczów Ciechomskiej i Antoniego Jędrzejewicza oraz z kolekcji Józefa Sikorskiego, Erazma Nowakowskiego, Adama Münchheimera i Mathiasa Bersohna.

 

 

1905

Mieczysław Karłowicz, Wystawa pamiątek po Fryderyku Chopinie i Stanisławie Moniuszce, prezentowana w lokalu Szkoły Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego w Alejach Jerozolimskich 80, pochodzących ze zbiorów Sekcji im. F. Chopina przy WTM oraz z kolekcji Marii Ciechomskiej i Antoniego Jędrzejewicza. Por. Sprawozdanie Komitetu Towarzystwa Muzycznego w Warszawie, Warszawa 1906, s. 27 i 29.

 

1927

Informacja o pierwszej prezentacji (z kolekcji Marii Ciechomskiej) portretu rysunkowego Fryderyka Chopina autorstwa George Sand (1841, 1844?) (popiersie w lewym profilu) na międzynarodowej wystawie muzycznej we Frankfurcie nad Menem w 1927 w polskim dziale wystawy. Zob. Leopold Binental, Chopin. W 120-tą rocznicę urodzin. Dokumenty i pamiątki, Warszawa 1930, s. 188.

 

1932

Leopold Binental, Katalog I wystawy dokumentów i pamiątek chopinowskich zorganizowanej przez Warszawskie Towarzystwo Muzyczne i Muzeum Narodowe w Warszawie. Marzec-kwiecień 1932. Opracowanie [...]. Warszawa, Katalog wydany nakładem Komitetu II Międzynarodowego Konkursu im. Chopina w Warszawie 1932. Tekst w języku polskim i francuskim.

 

Leopold Binental, Czesław Chowaniec, Bronisława Monkiewicz, Jerzy Sienkiewicz,
Frédéric Chopin.
Exposition de tableaux, gravures, manuscrits, souvenirs (1810-1849). Organisée par la Bibliotèque Polonaise sous le patronage du comité des fêtes du centenaire de l'arrivée en France de Chopin[...]. Avant propos de Charles M[arie] Widor. Introduction de François Pułaski. [...]. Direction [...]. Paris, Bibliotèque Polonaise, 22-30 juin 1932. Paris 1932.

 

Wystawa chopinowska we Lwowie. Informacja w: (Ik), „Kurier Poznański" 1932 z 10 XI.

 

1937

Leopold Binental, Czesław Chowaniec, Frédéric Chopin George Sand et leurs amis. Exposition à la Bibliothèque Polonaise. Le catalogue de l'exposition a été établi par [...]. Paris, juillet-octobre 1937. Paris 1937.

 

1949

Elisabeth Lebeau i inni, Frédéric Chopin. Exposition du centenaire. Avant-propos Julien Cain. Paris, Bibliothèque Nationale, katalog wystawy. Paris 1949.

 

Edward Wrocki, Katalog wystawy [chopinowskiej]. Wystawę zorganizował i katalog opracował [...]. Lublin, Państwowy Teatr im. J. Osterwy, 1949.

 

Fryderyk Chopin (1810-1849). Wystawa w Muzeum Narodowym w Warszawie. [Warszawa 1949]. Komitet Wykonawczy Roku Chopinowskiego 1949. S. 6-14 (Chopin - twórca i patriota).

 

Chopin 1810-1849. Katalog wystawy w Muzeum Wielkopolskim w Poznaniu. [Poznań, Muzeum Wielkopolskie 1949.]

 

Wystawa mickiewiczowska i chopinowska w Bydgoszczy. Zob. Zbigniew Szarek, Nekrolog Norwida po zgonie Chopina [...], „Odrodzenie" 1949 nr 42, s. 6.

 

Wystawa instrumentów muzycznych i pamiątek po Fryderyku Chopinie w Poznaniu. Zob. Kraszewski T[adeusz], Niezwykły wieczór muzealny na wystawie instrumentów muzycznych i pamiątek po Fr. Chopinie w Poznaniu, „Głos Wielkopolski" 1949 nr 248, 9 IX, s. 2.

 

Chopin Centenary 1949.. [...] Exhibition of original Chopin manuscripts, letters, souvenirs and 1st editions in the foyer of the Wigmore Hall, October 12-22nd [1949]. London 1949.

 

Frédéric Chopin 1849-1949. Program vid minneshögtid i Nationalmuseum den 13 oktober 1949. [Program obchodu i katalog wystawy]. [Stockholm] Stiltelsen Musikkulturens Främjande 1949.

 

Chopin und Wien (1829-1831. Frédéric Chopin (1810-1849). Polnische Ausstellung mit Sonderschau "Chopin und Wien"in der Agathon-Gallerie, 15 bis 23 October 1949. [Wien 1949].

 

Wystawa [chopinowska] w Muzeum Narodowym w Krakowie. Zob. Andrzej Klominek, Godne dzieło Roku Chopinowskiego, „Dziennik Literacki 1949 nr 52, s. 7 (dodatek do „Dziennika Polskiego" 25 XII 1949).

 

1954

Wystawka poswiaszczennaja Szopenu [w Moskwie]. Zob. „Sławianie" 1954 nr 12, s. 61.

 

1956

Karol Stromenger, Krystyna Kobylanska, Mozart i Chopin. Katalog III ekspozycji muzealno-archiwalnej. Wg scenariusza [...]. Do druku przygotowała - Krystyna Kobylanska, Jadwiga Wichrowska. Warszawa, Zamek Ostrogskich, 23 IV - 20 VII 1956. Warszawa TiFC 1956

 

1957

Krystyna Kobylańska, Faksimile-Reproduktionen der Porträts und Handschriften von Fryderyk Chopin. Ausstellungkatalog bearb. von [...]. Warszawa Chopin-Gesellschaft 1957. Tekst katalogu także w wersji francuskiej w tłumaczeniu Jadwigi Wichrowskiej.

 

Wystawa chopinowska. Łowicz, Ratusz, 17-24 X [1957]. Łowicz, Prezydia Powiatowej i Miejskiej Rady Narodowej 1957

 

Zofia Miketta, Jadwiga Wichrowska, Zbiory muzealne Towarzystwa im. Fryderyka Chopina. Katalog IV wystawy. Scenariusz - Krystyna Kobylańska. Do druku przygotowały [...] Warszawa, Zamek Ostrogskich, 22 X 1956 - 22 I 1957. Warszawa TiFC 1956.

 

1959

Pierwsza prezentacja rękopisów dzieł Fryderyka Chopina i listów adresowanych do kompozytora nabytych w 1937 w Lipsku przez Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, po powrocie z Kanady w 1959. Warszawa, Muzeum Narodowe, 7-12 II 1959 i Kraków, Wawel, 16-22 II tegoż roku.

 

1960

Exposicao comemorativa do sesquicentenário do nascimento de Fryderyk Chopin 1810-1849. [Katalog]. Rio de Janeiro, Biblioteca Nacional, 1960.

 

Wystawa chopinowska w Lublinie. Zob. Wanda Szwarcówna, Wystawa chopinowska [w Bibliotece im. Łopacińskiego w Lublinie], „Kamena" 1960 nr 13/14, s. 11-12.

 

Krystyna Kobylańska, Fryderyk Chopin. Dokumenty i pamiątki w reprodukcjach faksymilowych Katalog wystawy zorganizowanej z okazji Roku Chopinowskiego 1960. Opracowanie [...]. [Przedmowa - Jarosław Iwaszkiewicz]. Warszawa TiFC 1960. Tytuł i tekst także w języku czeskim w tłumaczeniu Jaroslava Simonidesa.

Krystyna Kobylanska, L'exposition Frédéric Chopin, katalog wystawy. Paris 1960.

 

Krystyna Kobylańska, W 150 rocznicę urodzin Fryderyka Chopina. Wstęp i opracowanie [...] Zamek Ostrogskich, 20 luty-31 marzec 1960, katalog wystawy. Warszawa TiFC 1960. Tekst w języku polskim i francuskim.

 

E. N. Rudakowa, Friderik Szopen. Wystawka k 150-letiju so dnia rożdienija. Putiewoditiel sostaviła [...]. Moskwa, Gosudarstwiennyj Centralnyj Muziej Muzykalnoj Kultury im. M. I. Glinki, 1960.

Maria Prokopowicz, Wystawa rękopisów Chopina ze zbiorów Biblioteki Narodowej. Warszawa, Muzeum Narodowe, 22 lutego 1960. Tekst w językach polskim, francuskim i angielskim. Warszawa Biblioteka Narodowa 1960.

Jaroslav Simonides, Katalog výstavy w Chopinovĕ Domĕ v Mar[iánských] Lázních. Připravil [...].
Červenec 1960. [Mariánské Láznĕ] Společnost Fryderyka Chopina 1960.

Exposition Frédéric Chopin. Originaux et fac-similes. Organisée par la Société Frédéric Chopin à Varsovie avec la partipation de la Bibliothèque Nationale de Paris et de la Société les Amis de Frédéric Chopin. Paris, décembre, 1960. Paris Bibliothèque de l'Opéra 1960.

 

1962

Janusz Mechanisz, Tadeusz Maciejewski, Katalog wystawy: Płyty, nuty, książki o Chopinie w zbiorach Towarzystwa im. Fryderyka Chopina. Scenariusz [...]. Warszawa, Zamek Ostrogskich, 3 XII 1962 - 20 II 1963. Warszawa TiFC, 1962.

 

Hanna Pukińska, Nowe chopiniana w zbiorach Towarzystwa im. Fryderyka Chopina, katalog wystawy. Warszawa TiFC 1962.

1963

Krystyna Kobylańska, Rodzina Fryderyka Chopina. Dokumenty i pamiątki. Katalog wystawy w 153. rocznicę urodzin Fr. Chopina. Scenariusz i opracowanie [...]. Warszawa, Zamek Ostrogskich, 20 luty-20 marzec 1963. Warszawa TiFC 1963.

 

Mieczysław Tomaszewski, Władysław Dulęba, Chopin a polská kniha. Katalog výstavy. Připravili [...]. České zněni - Jaroslav Simonides. Československá vernisáž dne 17. srpna 1963 v Mariánských Lázních. Kraków PWM 1963.

 

1966

Hanna Wróblewska [-Straus], Pamiątki i dokumenty Chopinowskie. Wystawa stała w siedzibie Towarzystwa im. Fryderyka Chopina w Zamku Ostrogskich, 6 VI 1966 - XII 1969. Scenariusz i kurator wystawy [...].

 

Irena Chomik [-Spóz], Andrzej Spóz, Polska kultura muzyczna w XIX wieku. Scenariusz wystawy i opracowanie katalogu [...]. Konsultacja naukowa Zofia Lissa, Warszawa, Pałac Szustra, wrzesień 1966, Warszawa WTM 1966. Tekst w jęz. polskim i francuskim.

Na wystawie pokazano m.in. eksponaty związane z Fryderykiem Chopinem.

 

Hanna Wróblewska [-Straus], Pamiątki ostatnich lat życia i twórczości Fryderyka Chopina. Scenariusz wystawy i kurator [...]. Projekt plastyczny wystawy - Tadeusz Kobyłka, Warszawa, Zamek Ostrogskich (TiFC), 6-31 X 1966.

 

1967

Hanna Wróblewska [-Straus], Wystawa Fryderyk Chopin i ludzie jego epoki w medalierstwie
eksponowana w Domu Chopina w Mariańskich Łaźniach, 27 V - 18.VI 1967, w Dziale
Muzycznym Muzeum Narodowego w Pradze, 23 VI - 24 VII 1967 oraz w Dworku Chopina w
Dusznikach podczas XII Festiwalu Chopinowskiego 3 VIII 1967. Scenariusz i kurator [...].

 

Janina Ohrt, Dílo Fryderyka Chopina v polských edicích, katalog výstavy pořadané v rámci VIII. Slavnostních dnů v Mariánských Lázních, 19-26 VIII 1967, v Chopinově domě. Katalog zpracowala [...]. Ůvod - Dalila T. Turlová. České znĕní - Jaroslav Simonides. Grafická ŭprava - Janusz Bruchnalski, Mariánské Láznê, TiFC we Varšavĕ, PWM v Krakovĕ, ČSL. Společnost Fryderyka Chopina v Mariánských Lázních. [Praha] 1967.

 

Janina Ohrt, Hanna Wróblewska [-Straus], Polskie edycje dzieł Fryderyka Chopina. Fryderyk Chopin i ludzie jego epoki w medalierstwie. Ekspozycja wystawy Tadeusz Kobyłka. Opracowanie redakcyjne Stefania Golańska, Warszawa, Zamek Ostrogskich, październik-listopad 1967, katalog opracowały [...]. Warszawa TiFC 1967.

 

1968

Hanna Wróblewska [-Straus], Chopiniana - dar Muzeum Narodowego w 158 rocznicę urodzin Fryderyka Chopina, Warszawa, Zamek Ostrogskich (TiFC), 21 II - 7 III 1968. Koncepcja i scenariusz ekspozycji [...].

 

1970

Hanna Wróblewska [-Straus], Fryderyk Chopin. Projekt plastyczny wystawy - Tadeusz Kobyłka. Katalog w jęz. japońskim towarzyszył wystawie eksponowanej kolejno w: Tokio, 6-18 III, w Koryamie, 1-12 kwietnia i Ossace, 28 IV - 10 V 1970. Wystawa przygotowana przez Muzeum w TiFC.

 

Wanda Bogdany, Hanna Wróblewska [-Straus], Fryderyk Chopin wczoraj i dziś. Scenariusz wystawy i opracowanie katalogu [...]. Opracowanie graficzne katalogu - Jerzy Piontek. Projekt plastyczny wystawy - Zofia i Tadeusz Kobyłkowie. Warszawa 1970.

Wystawa zorganizowana wspólnie z Biblioteką Narodową towarzyszyła VIII Międzynarodowemu Konkursowi Pianistycznemu im. Fryderyka Chopina, Warszawa, Zamek Ostrogskich i Filharmonia Narodowa, 7-25.X.1970. Tekst w języku polskim i francuskim.

 

Hanna Wróblewska [-Straus], Wystawy stałe Z życia Fryderyka Chopina oraz Fryderyk Chopin w malarstwie i rzeźbie polskich artystów. Warszawa, Zamek Ostrogskich (TiFC), 22 XI 1970 - 1990. Scenariusz i katalog wystawy [...].

 

1972

Hanna Wróblewska [-Straus], Chopin talentem občan svĕta. Výstava ze sbírek Towarzystwa im. Fryderyka Chopina ve Varšavě. Scénař výstavy a katalog [...]. Studie Hudební styky Polska s Československem w průběhu staletí - Danuta Idaszaková. Sudie Bedřich Smetana a Fryderyk Chopin - Miloslav Malý. Překlad do češtiny - Jaroslav Simonides. Překlad do angličtiny - Renata Sobańska i Ivanka Havlíčkova. Výtvarne řešeni výstavy - Tadeusz Kobyłka / Pracownie Sztuk Plastycznych. Mariánské Lázně, Chopinŭv dům, 12./30. srpna 1972 oraz Praga, Museum B.Smetany, [6 IX - 1 X 1972]. Praha Museum Bedřicha Smetany 1972.

 

1973

Józef Osos, Studia nad Chopinem Ferdynanda Jarochy. Tekst Zarys działalności artystycznej Ferdynanda Jarochy [...].Redakcja - Hanna Wróblewska-Straus. Współpraca przy realizacji wystawy Hanna Wróblewska-Straus i Maria Lewkowicz. Opracowanie graficzne i projekt plastyczny wystawy - Tadeusz Kobyłka, Warszawa, Zamek Ostrogskich, 4 VIII - 15 IX 1973. Warszawa TiFC 1973.

1974

Jadwiga Tyszkiewicz, Medalierstwo w XXX-leciu Polski Ludowej 1944-1974. Katalog wystawy [...], wstęp - Adam Więcek. Wrocław MKiS i Muzeum Sztuki Medalierskiej we Wrocławiu 1974.

 

1975

Hanna Wróblewska - Straus, Maria Lewkowicz, Portret Fryderyka Chopina. Wstęp, katalog wystawy [...]. [Wystawa towarzyszyła IX Międzynarodowemu Konkursowi Pianistycznemu im. Fryderyka Chopina]. Warszawa TiFC 1975.

 

1976

Hanna Wróblewska - Straus, Andrzej Spóz, Mieczysław Karłowicz w setną rocznicę urodzin. Scenariusz, wstęp i katalog wystawy [...]. Opracowanie graficzne katalogu i projekt plastyczny wystawy - Tadeusz Kobyłka. Organizatorzy - Towarzystwo im. Fryderyka Chopina i Warszawskie Towarzystwo Muzyczne, Warszawa, Zamek Ostrogskich, 10 XI - 12 XII 1976. Warszawa TiFC 1976.

Na wystawie prezentowano również pamiątki chopinowskie (por. katalog, poz. 32-39) opisane przez Mieczysława Karłowicza w książce Niewydane dotychczas pamiątki po Chopinie, Warszawa Wydawnictwo Sekcji im. Chopina przy WTM 1904.

 

1977

Hanna Wróblewska-Straus, Portréty Fryderyka Chopina v grafice, kresbĕ a akvarelu. Výstava ze sbírek Muzea Towarzystwa im. Fryderyka Chopina ve Varšavĕ [...].Scénař výstavy a text katalogu přípravila [...]. České znĕní Jaroslav Simonides. Organizatorzy - Polské Informační a Kulturní Středisko v Praze a v Bratislavé, Towarzystwo im. Fryderyka Chopina ve Varšavĕ, Společnost Fryderyka Chopina při Kass v Maríánských Lázních, Muzeum České Hudby v Praze, Maríánské Láznĕ - Litomyšl - Praha - Bratislava, srpen - říjen 1977.

 

Hanna Wróblewska Straus, Wystawa autografów Fryderyka Chopina przekazanych w depozyt Towarzystwu im. Fryderyka Chopina w Warszawie przez Artura Rubinsteina, Warszawa, Zamek Ostrogskich, 30 IX -17 X 1977. Scenariusz i kurator wystawy [...]. Projekt i realizacja plastyczna - Tadeusz Kobyłka.

 

1978

Albert Grudziński, Chopin na płytach. Scenariusz i katalog wystawy [...]. Projekt plastyczny wystawy - Ryszard Grach i Janina Bednarek. Realizacja - Pracownie Sztuk Plastycznych. Komisarz wystawy - Hanna Wróblewska Straus. Projekt graficzny katalogu - Tadeusz Kobyłka, Warszawa, Zamek Ostrogskich, III-X 1978. Warszawa TiFC 1978

 

 

1980

Maria Lewkowicz, Międzynarodowe Konkursy Chopinowskie 1927-1975.. Scenariusz, wstęp i katalog wystawy [...].Tłumaczenie wstępu - Eugenia Dwornik (język francuski) i Alfred Chłapowski (język angielski). Projekt okładki i plakatu wystawy - Rosław Szaybo. Opracowanie graficzne katalogu - Tadeusz Kobyłka. Projekt architektoniczno-plastyczny wystawy - Janina Piotrowska, Wanda Fleischmann. Realizacja - „POLEXPO" Przedsiębiorstwo Wystaw i Targów Zagranicznych. Warszawa, Filharmonia Narodowa, Foyer Główne, 2-19 X 1980.

Wystawa towarzyszyła X Międzynarodowemu Konkursowi Pianistycznemu im. Fryderyka Chopina]. Warszawa TiFC 1980.

 

Hanna Wróblewska-Straus, Bliskie naszemu sercu pamiątki chopinowskie. Scenariusz, wstęp i katalog oraz komisarz wystawy [...]. Tłumaczenie wstępu - Eugenia Dwornik (tekst franc.) i Alfred Chłapowski (tekst ang.). Opracowanie graficzne katalogu i projekt plastyczny wystawy - Zofia i Tadeusz Kobyłkowie. Wystawa zorganizowana w salach Zamku Ostrogskich z okazji jubileuszowego X Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina, 2-19 X 1980. Warszawa TiFC 1980.

 

1983

Magdalena Grabowska-Wilczkowska, Chopin w malarstwie, grafice i rzeźbie polskiej 1890-1939 Scenariusz i tekst folderu [...]. Opracowanie graficzne folderu i projekt plastyczny wystawy - Tadeusz Kobyłka. Komisarz wystawy - Hanna Wróblewska-Straus, Warszawa, Zamek Ostrogskich, 18 X - 17 XII 1983. Warszawa TiFC 1983. Tekst w jęz. polskim i francuskim.

 

1984

Hanna Wróblewska Straus, Kolekcje chopinowskie. Koncepcja i scenariusz wystawy [...]. Wystawa zorganizowana przez Towarzystwo im. Fryderyka Chopina w Warszawie w 50-rocznicę założenia Instytutu Fryderyka Chopina, którego kontynuatorem jest TiFC. Warszawa, Zamek Ostrogskich, IV 1984.

 

1985

Hanna Wróblewska-Straus, Fryderyk Chopin 1810-1849. Biografische tentoonstelling i Ter Nagedachtenis van Artur Rubinstein, Maria Lewkowicz, Internationale Chopinwedstrijden 1927-1980. Catalogus W: Poolse Culturele Dagen te Gent: Tentoonstelling, Gent, Centrum Voor Kunst En Cultuur, Sint-Pietersabdij - Gent, 9 II - 3 III 1985. Gent 1985, s.75-105, 169-20, 203-207.

 

Hanna Wróblewska Straus, Kolekcje chopinowskie. Koncepcja, scenariusz i katalog wystawy [...].

Tłumaczenie tekstów na język francuski - Maria Michalik. Opracowanie graficzne katalogu i projekt plastyczny wystawy - Tadeusz Kobyłka. Komisarz wystawy Teresa Czerwińska. Wystawa towarzyszyła X Międzynarodowemu Konkursowi Pianistycznemu im. Fryderyka Chopina, Warszawa, Zamek Ostrogskich, październik 1985.

 

1986

Dzieci w hołdzie Chopinowi. Wystawa prac nagrodzonych i wyróżnionych w pierwszym Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym o tematyce chopinowskiej organizowanym przez Towarzystwo im. Fryderyka Chopina w Warszawie przy współpracy z ówczesnym Ministerstwem Oświaty i Wychowania. Warszawa, Zamek Ostrogskich, 22 lutego - 22 marca 1986.

 

1988

Hanna Wróblewska-Straus, Fryderyk Chopin. Scenariusz i katalog wystawy [...]. Projekt plastyczny wystawy - Tadeusz Kobyłka. Tokio, Suntory Museum of Art, April 12 - May 22 1988. Opis eksponatów w języku japońskim i angielskim. Wystawa zorganizowana przez Muzeum w TiFC i Suntory Muzeum of Art w Tokio. Tokio 1988.

 

Dzieła Chopina. Wystawa towarzysząca Międzynarodowemu Sympozjum Chopinowskiemu zorganizowana przez Towarzystwo im. Fryderyka Chopina w Warszawie wspólnie z Biblioteką Narodową. Scenariusz - Hanna Wróblewska-Straus. Projekt plastyczny i realizacja - Tadeusz Kobyłka. Warszawa, Zamek Ostrogskich, październik 1988.

 

Fryderyk Chopin, George Sand. Portrety, listy, pamiątki. Wystawa towarzysząca kolokwium Frédéric Chopin et les lettres zorganizowanego przez Uniwersytet Warszawski we współpracy z Towarzystwem im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Scenariusz - Hanna Wróblewska-Straus. Projekt plastyczny i realizacja - Tadeusz Kobyłka. Warszawa, grudzień 1988.

 

1990

Bożena Adamczyk-Schmidt, Hanna Wróblewska-Straus, Podróż romantyczna Fryderyka Chopina i George Sand na Majorkę. Dokumenty i pamiątki z kolekcji Anne Marie Boutroux de Ferrà, znajdujące się w celi nr 2 klasztoru Kartuzów w Valdemosie, uzupełnione obiektami pochodzącymi ze zbiorów Muzeum Towarzystwa im. Fryderyka Chopina i Biblioteki Narodowej w Warszawie. Scenariusz i katalog wystawy - Hanna Wróblewska-Straus (TiFC) i Bożena Adamczyk-Schmid (Muzeum F. Chopina i G. Sand w Valdemosie). Koncepcja, redakcja katalogu i przygotowanie do druku, komisarz wystawy - Hanna Wróblewska-Straus. Tłumaczenie tekstów na język angielski - Rosemary Hunt. Tłumaczenie tekstów na język hiszpański - Bogusława Pieńkowska i Abel Murcia Soriano. Opracowanie graficzne katalogu oraz projekt plastyczny i realizacja wystawy - Tadeusz Kobyłka. Teksty: Anne-Marie Boutroux de Ferrà - Margarida Ferrà Boutroux; Joan Maria Thomàs - Joan Moll. Warszawa, Zamek Ostrogskich, 1-25 X 1990.

Wystawa zorganizowana pod patronatem honorowym Jej Królewskiej Mości Sofii Królowej Hiszpanii. Warszawa TiFC 1990. Wystawa towarzyszyła XII Międzynarodowemu Konkursowi Pianistycznemu im. Fryderyka Chopina w Warszawie.

 

1991

Maria Grońska, Teofil Kwiatkowski 1809 - 1891 w stulecie śmierci. Wystawa monograficzna ze zbiorów polskich. Scenariusz - Maria Grońska i Hanna Wróblewska Straus. Komisarz - Hanna Wróblewska-Straus. Opracowanie graficzne katalogu oraz projekt plastyczny i realizacja wystawy - Tadeusz Kobyłka. Warszawa, Zamek Ostrogskich, 17 X -15 XII 1991. Wstęp i katalog wystawy [...]. Warszawa TiFC 1991.

 

Hanna Wróblewska-Straus, Fryderyk Chopin w kraju rodzinnym i na obczyźnie. Wystawa stała, Warszawa, Zamek Ostrogskich (TiFC), 1991 - 31 VII 2005. Scenariusz i kurator wystawy [...]. Projekt plastyczny i realizacja wystawy - Tadeusz Kobyłka.

 

1995

Hanna Wróblewska-Straus, Mária Eckhardt, Chopin i Liszt. Wystawa zorganizowana przez Towarzystwo im. Fryderyka Chopina w Warszawie przy współpracy z Muzeum Pamiątek Franciszka Liszta w Budapeszcie. Koncepcja wystawy, scenariusz oraz kurator wystawy w Zamku Ostrogskich - Hanna Wróblewska-Straus. Katalog wystawy [...]. Redakcja katalogu - Zofia Helman. Wstęp - Irena Poniatowska. Warszawa, Zamek Ostrogskich, 1-30 X 1995. Tekst w języku polskim i angielskim. W 1997 katalog został wydany także w języku węgierskim na potrzeby wystawy dostosowanej przez Márię Eckhardt do miejsca ekspozycyjnego w Budapeszcie. Była ona eksponowana w okresie 20 III - 17 IV 1997.

 

1999

Adam Wibrowski, Hanna Wróblewska-Straus, Exposition Frédéric Chopin. 150ème anniversaire de sa mort. Pologne - France 1810-1849. Nohant 1839-1846. Exposition organisée par L'Association Chopin à Nohant en collaboration avec le Musée Frédéric Chopin de Varsovie. Conception - Adam Wibrowski, Hanna Wróblewska-Straus [koncepcja i scenariusz wystawy przygotowanej w Warszawie]. Maquette de l'exposition Tadeusz Kobyłka. Réalisation Grażyna Macander-Melak. Réalisation en France et coordination France-Pologne Barbara Stann.

Poza opisem eksponatów publikacja zawiera teksty o tematyce chopinowskiej autorstwa dwunastu muzykologów i muzyków.

 

Hanna Wróblewska-Straus, Chopin daleko rozsławił swe imię. Wystawa zorganizowana w sto pięćdziesiątą rocznicę śmierci kompozytora. Koncepcja, scenariusz, katalog i kurator wystawy [...]. Projekt plastyczny i realizacja - Tadeusz Kobyłka. Opracowanie graficzne katalogu - Jacek T. Walczak, Warszawa, Zamek Ostrogskich, 17 IX - 17 X 1999, Warszawa TiFC 1999. Katalog zawiera także opisy obiektów muzealnych tłumaczone na język angielski przez Roberta Kirklanda. Editor Elżbieta Szczepańska-Lange.

Wystawa Chopin daleko rozsławił swe imię zmieniona i wzbogacona o nowe obiekty towarzyszyła XIV Międzynarodowemu Konkursowi Pianistycznemu im. Fryderyka Chopina, Warszawa, Zamek Ostrogskich, 4 - 31 X 2000.

 

Fryderyk Chopin. W 150 rocznicę śmierci 1849-1999. Wystawa zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Numizmatyczne w Kielcach, Kielce, 17 X 1999.

 

Fryderyk Chopin 1810-1849.. Jedna z wystaw eksponowanych z okazji 80. rocznicy nawiązania stosunków oficjalnych między Polską a Japonią oraz Roku Chopinowskiego (Chopin - Polska - Japonia), przygotowana przez Towarzystwo im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Scenariusz i komisarz wystawy - Hanna Wróblewska-Straus, projekt plastyczny i realizacja - Tadeusz Kobyłka. Tokio, Hillside Terrace, Shibuya-ku, Sarugaku-cho 18-8, 2 - 13 XI 1999 oraz Osaka, OAP Tower, 4 - 26 XII 1999. Biuro Komitetu Organizacyjnego: przewodniczący Kurimura Naruhiko, Dyrektor Instytutu Badań nad Zapobieganiem Klęskom Żywiołowym w Miastach, dyrektor Fram Kitagawa, Art. Front Gallery Co., Ltd. oraz Dyrektor Henryk Lipszyc, Zakład Japonistyki Uniwersytetu Warszawskiego i inni.

 

Grażyna Szymańska, Fryderyk Chopin i Żelazowa Wola w fotografiach Adama Kaczkowskiego. Wstęp, katalog wystawy i komisarz [...]. Tłumaczenie katalogu na język angielski - Rick Ricciardiello i Elwira Hawryluk- Ricciardiello. Projekt architektoniczno-plastyczny wystawy - Wojciech Florczykiewicz, Tadeusz Czapski, Siedlce, Muzeum Regionalne, 2 XII 1999 - 4 I 2000. Wystawa zorganizowana z okazji Międzynarodowego Roku Chopinowskiego. Organizatorzy: Akademia Podlaska w Siedlcach, Muzeum Chopina w Towarzystwie im. Fryderyka Chopina w Warszawie i Muzeum Regionalne w Siedlcach, Siedlce 2000.

 

 

2002

Hanna Krajewska i Karol Mórawski, Muzyka polska w medalierstwie. Katalog wystawy zorganizowanej w 50-lecie Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, Muzeum Woli, X-XII 2002 [Wśród eksponatów także medale o tematyce chopinowskiej].

 

Magdalena Koperwas, Medaliony i plakiety w zbiorach Gabinetu Numizmatycznego Muzeum Lubelskiego [wśród nich także o tematyce chopinowskiej]. Lubelskie Wiadomości Numizmatyczne XI., Lublin 2002, s. 31-55.

 

Fryderyk Chopin w fotografiach Adama Kaczkowskiego ze zbiorów Muzeum Fryderyka Chopina w Towarzystwie im. Fryderyka Chopina w Warszawie eksponowana w gmachu Konserwatorium Muzycznego w Pekinie w ramach współpracy Międzynarodowej Federacji Chopinowskiej w Warszawie z Chinese Musicians Association w Pekinie. Komisarz wystawy - Hanna Wróblewska-Straus. W: The Chopin Days - Polish Music Week, 2002. 11. 26-2002. 11.30. Beijing.

 

2005

Hanna Wróblewska-Straus, Katarzyna Markiewicz, Fryderyk Chopin i bracia Kolbergowie na tle epoki. Przyjaźń. Praca. Fascynacje. Scenariusz i katalog wystawy [...]. Projekt ekspozycji - Żaneta Govenlock i Violetta Damięcka. Realizacja scenografii i oświetlenia - Studio Projektowe Govenlock w Warszawie. Komisarz wystawy - Hanna Wróblewska-Straus przy współpracy Krystyny Pyczkowej. Opracowanie not biograficznych Mikołaja Chopina i Justyny Chopin - Piotr Mysłakowski, Andrzej Sikorski. Opracowanie 27. not biograficznych - Zofia Helman. Tłumaczenia tekstów wstępnych i not biograficznych rodziny Kolbergów - Bogna Piotrowska, not rodziny Chopinów - Barbara Mroczek. Warszawa, Muzeum Fryderyka Chopina, Zamek Ostrogskich, 2-24 X 2005. Warszawa TiFC 2005. Wystawa zorganizowana z okazji XV Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina.

 

Kształt przestrzeni. Wystawa medali i monet z okazji 40-lecia pracy twórczej Ewy Olszewskiej-Borys, Muzeum Miejskie Wrocławia, Oddział Muzeum Sztuki Medalierskiej Wrocławia, Ratusz 2006. Organizator wystawy i wydawca katalogu Muzeum Miejskie Wrocławia, Oddział Muzeum Sztuki Medalierskiej.

 

2006

Hanna Wróblewska-Straus, Fryderyk Chopin w Warszawie, Paryżu i w Nohant. Koncepcja, scenariusz i kurator wystawy [...]. Projekt wystawy - Żaneta Govenlock & Violetta Damięcka. Realizacja scenografii i oświetlenia - Studio Projektowe Govenlock w Warszawie, Warszawa, Zamek Ostrogskich, 11 I 2006 - VI 2008. Wystawa zorganizowana przez Muzeum Fryderyka Chopina w Narodowym Instytucie Fryderyka Chopina w Warszawie ze zbiorów Towarzystwa im. Fryderyka Chopina.

 

Maria Grońska, Chopin w twórczości rzeźbiarzy i medalierów. Scenariusz i kurator wystawy [...]. Warszawa, Muzeum Fryderyka Chopina, Zamek Ostrogskich, 15 III 2006 - VII 2008. Projekt ekspozycji - Żaneta Govenlock, Violetta Damięcka. Realizacja scenografii i oświetlenia Studio Projektowe Govenlock w Warszawie. Wystawa zorganizowana przez Muzeum Fryderyka Chopina w Narodowym Instytucie Fryderyka Chopina w Warszawie ze zbiorów Towarzystwa im. Fryderyka Chopina.

 

 

2007

Grażyna Michniewicz, Magdalena Kulig, Artur Szklener, Chopin: Pracuję trochę, kreślę dużo [z listu Fryderyka Chopina do Augusta Franchomme'a, Nohant 9 listopada 1846]. Wystawa autografów muzycznych oraz listów Fryderyka Chopina z cyklu Skarby Muzeum Fryderyka Chopin. [...] Kurator wystawy - Anna Łęgowska-Radosz. Redakacja [...]. Wstęp - Grażyna Michniewicz. Tłumaczenie John Comber. Opracowanie graficzne wystawy - Janusz Bałdyga, Waldemar Kielichowski. Warszawa NIFC [2007]. Tekst także w języku angielskim.

 

2008

Grażyna Michniewicz, Magdalena Kulig, Anna Adamusińska -Tasak, «Cóż ci powiem w dzień twoich urodzin [z listu Justyny Chopin do syna, II połowa lutego 1848] ...]» Prezenty dla / od Fryderyka Chopina [...]. Wystawa w 198. rocznicę urodzin kompozytora. Tekst i redakcja katalogu [...]. Kurator wystawy Anna Łęgowska-Radosz. Wstęp - Grażyna Michniewicz. Tłumaczenie John Comber. Projekt Grzegorz Laszuk. Współpraca - Janusz Bałdyga, Waldemar Kielichowski, Warszawa, Muzeum Fryderyka Chopina, Zamku Ostrogskich. Warszawa NIFC [2008]. Tekst także w języku angielskim.

 

2010

Chopin i inni. Muzyka w medalierstwie ze zbiorów Wojciecha Ogrodowczyka i Janusza Sobczyńskiego. Katalog wystawy prezentowanej w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Koninie, 24 II - 30 IV 2010 w ramach obchodu Roku Chopina - Chopin 2010.

 

Wystawa Frédéric Chopin. La note bleu. Paryż,  Musée de la vie romantique, 2 III - 1 VII 2010.

 

Jean-Jacques Eigeldinger, Thierry Maniguet, Cécile Reynaud, Chopin à Paris. L'atelier du compositeur. Commissariat de l'exposition [...]. Conception et realisation graphique - Bénédicte Sorensen. Cité de la musique - Paris du 9 mars au 6 juin 2010. Exposition et concerts. Organisée par la Cité de la musique et la Bibliothèque nationale de France. Dans le cadre de l'Année Chopin 2010 et avec le soutien de l'Institut Polonais de Paris.

Wystawie towarzyszyła publikacja pt. „Revue de la Bibliothèque nationale de France" 2010 nr 34 pt. Chopin à Paris. L'atelier du compositeur [...] zawierająca m. in. Catalogue sommaire de l'exposition Chopin à Paris. L'atelier du compositeur, s. 46-51.

 

Varsovie - la ville de jeunesse de Chopin. Dans le cadre de l'Année Chopin 2010 et en complément des manifestations «Chopin au Jardin du Luxembourg» se déroulant du 20 juin au 25 juin 2010. Exposition ouverte du 22 juin au 24 juillet 2010 à la Bibliothèque Polonaise de Paris.

Wystawa - zorganizowana przez Muzeum Historyczne m. st. Warszawy - była eksponowana wcześniej w Warszawie, w siedzibie tegoż Muzeum przy Rynku Starego Miasta.

 

 

Skróty zastosowane w tekście:

NIFC - Narodowy Instytut Fryderyka Chopina w Warszawie

TiFC - Towarzystwo im. Fryderyka Chopina w Warszawie

WTM - Warszawskie Towarzystwo Muzyczne im. Stanisława Moniuszki

 

 

 

Start : O Nas : Redakcja : Kontakt : Mapa serwisu
Copyright by TIFC 2008. Realizacja Rotos.