uwzględnij wielkość liter
dokładna fraza
zawarta fraza
Aktualnie przeglądasz:
Dzieło / Cytaty ze źródeł / Inni o jego twórczości / K. Szymanowski

Karol Szymanowski

Fryderyk Chopin


„Twórczość Chopina pozbawiona jest doszczętnie owego elementu aktorstwa; zdawałoby się, iż jego psychiczna osobowość, spiritus movens jego woli twórczej, usuwa się w cień poza własne swe iskrzące się niesamowitym blaskiem dzieło. Jest w tym jakaś przedziwna magia stwarzania światów piękna własnym swym bytującym życiem. Dzieło to objawia się nam jako wyzwolona z wszelkich bezpośrednich związków z psychicznym przeżyciem (z którego powstała) gra form czystych i doskonałych, form wyrażających przede wszystkim same siebie w niewzruszonej harmonii swych poszczególnych elementów. Sądzimy, iż owo wyzwolenie energii twórczej z wszelkich związków przypadkowych, nieugięta wola tworzenia form absolutnych - jest swoistą głębią Chopina". "


Był on jednym z największych «rewolucjonistów w muzyce , burząc bowiem tradycjonalizm formalny i «duchowy», otworzył jej drogę do wolności. Jednak instynkt nieomylny, wysoka kultura ukazały mu od razu drogę do własnej niezłomnej «dyscypliny». Plastyczna wyobraźnia nakreśliła zasadnicze kierunki i linie graniczne. W dobrowolnych owych więzach dopiero rozwinęło się jego métier - przecudne «rzemiosło» jego formalnej doskonałości. «Polskość» dzieła Chopina nie ulega najmniejszej wątpliwości [...] W bezwzględnej «muzyczności» swych dzieł wyrósł on ponad swą epokę w podwójnym tego słowa znaczeniu: jako artysta poszukiwał form stojących poza literacko-dramatycznym charakterem muzyki, cechującym dążenia romantyzmu, jako Polak odzwierciedlał w nich nie istotę ówczesnego tragicznego załamania się dziejów narodu, a dążył instynktownie do ujęcia ponaddziejowego niejako, najgłębszego wyrazy swej rasy, rozumiejąc, iż tylko na drodze wyzwolenia sztuki z zakresu dramatycznej treści dziejowej zdoła zapewnić jej najtrwalsze a prawdziwie polskie wartości. Taki stosunek do zagadnienia «muzyki narodowej», genialne w własnej jego sztuce rozwiązanie stało się przyczyną powszechnej zrozumiałości dzieł Chopina poza granicami Polski [...], umieściło je na wyżynach sztuki wszechludzkiej. [...] Nie chodzi tu o bezkrytyczne czerpanie z tego, co i w jego muzyce stało się już w pewnej mierze estetycznym tradycjonalizmem, a o najgłębsze zrozumienie jego stanowiska w stosunku do muzyki polskiej w szczególności, o ostateczne zrzucenie obcych i krępujących jej rozwój więzów, o odwagę «wyrzeczenia się», o wolę tworzenia jej na własnych fundamentach. Fryderyk Chopin jest wieczystym przykładem, czym być może muzyka polska, a także jednym z najwyższych symboli zeuropeizowanej Polski - nie tracącej nic ze swych rasowych odrębności, a stojącej na najwyższym poziomie kultury europejskiej."


Fryderyk Chopin a polska muzyka współczesna


"Dzieło Chopina ze wszystkimi osobliwościami swego stylu, stanowiące najszczytniejsze do dziś dnia osiągnięcia muzyki polskiej, bynajmniej nie zamyka się w ciasnych ramach uczuć jednego narodu nie wychodzących poza granice etniczne, przeciwnie, ta muzyka polska, osiągająca swym szczytnym wysiłkiem poziom najwyższy sztuki «międzynarodowej», potrafiła z rzadką intensywnością wlać się w uczuciowość wszystkich, potrafiła zaimponować nieznaną i zadziwiającą koncepcją swojego ówczesnego «modernizmu», piękna muzycznego, które od stu lat prawie nic nie straciło ze swojego czaru, tworząc w ten sposób tajemnicze więzy pomiędzy nami a całą ludzkością. Jasne więc jest, że w ten sposób Chopin przedstawia dla nas nie tylko symbol prawdziwej wielkości muzyki polskiej, ale jeszcze daleko więcej: jest on dla nas jedynym nauczycielem, który przez swoje cudowne métier potrafił praktycznie rozwiązać zasadnicze zagadnienie każdej wielkiej sztuki: jak osiągnąć w swym dziele wyraz najdoskonalszy wielkości i godności najgłębiej i najpowszechniej ludzkiej, nic nie tracąc ze swoich cech wrodzonych i ze swojej narodowej oryginalności."

 

 

 

Start : O Nas : Redakcja : Kontakt : Mapa serwisu
Copyright by TIFC 2008. Realizacja Rotos.