uwzględnij wielkość liter
dokładna fraza
zawarta fraza
Aktualnie przeglądasz:
Tradycja / Instytucje Chopinowskie / Organizacje / Towarzystwo im. F. Chopina

 


Towarzystwo im. Fryderyka Chopina w Warszawie

Towarzystwo im. Fryderyka Chopina w Warszawie jest centralnym ośrodkiem chopinowskim o zasięgu i znaczeniu międzynarodowym, kontynuatorem sekcji im. Chopina działającej od 1899 r. przy Warszawskim Towarzystwie Muzycznym.

W 1934 r., z inicjatywy polityków, muzyków i wydawców, m.in. Józefa Becka, Mieczysława Idzikowskiego, Janusza Jędrzejewicza, Emila Młynarskiego, Stanisława Niewiadomskiego, Karola Szymanowskiego i Augusta Zaleskiego został utworzony Instytut Fryderyka Chopina. Rozpoczął on w 1935 r. gromadzenie autografów, książek, nut, płyt gramofonowych i fotografii, tworząc zalążki przyszłego Muzeum, Biblioteki, Fonoteki i Fototeki, a także wydawał czasopismo "Chopin". W 1937 r. Instytut podjął prace nad wydaniem Dzieł wszystkich Fryderyka Chopina.

II wojna światowa przerwała działalność Instytutu Fryderyka Chopina, który został reaktywowany w r. 1945. W 1950 r. zmienił nazwę na Towarzystwo im. Fryderyka Chopina. Jego siedzibą był w latach 1953-2005 Zamek Ostrogskich, gdzie znajdowały się również Muzeum Fryderyka Chopina , zbiory Biblioteki, Fonoteki i Fototeki. Towarzystwo im. Fryderyka Chopina zarządzało ponadto Domem Urodzenia Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli i Salonikiem Chopinów w Pałacu Czapskich (dawniej Krasińskich) przy ulicy Krakowskie Przedmieście 5 w Warszawie.

Zbiory Biblioteki będącej jedną z nielicznych na świecie bibliotek chopinowskich, liczą obecnie około 20 000 pozycji inwenarzowych - czasopism i książek napisanych w wielu językach (m. in. w japońskim) w latach 1852-2001, w tym 424 książki z biblioteki Mateusza Glińskiego ofiarowane przez jego żonę; nut (od pierwszych wydań aż po wydania drukowane obecnie, w tym wydania zbiorowe dzieł Chopina i wydania dzieł innych kompozytorów) oraz programów i afiszy. W Fonotece (około 4700 pozycji) znajdują się płyty analogowe i kompaktowe, taśmy szpulowe i kasety oraz kasety video z filmami o tematyce chopinowskiej. Do najcenniejszych zbiorów należą nagrania Ignacego Friedmanna, Józefa Hofmana, Raula Koczalskiego, Witolda Małcużyńskiego, Aleksandra Michałowskiego, Henryka Neuhausa, Ignacego Jana Paderewskiego, Artura Rubinsteina, Józefa Śmidowicza, Jerzego Żurawlewa oraz Claudia Arraua, Alfreda Cortot, Róży Etkin, Vladimira Horovitza, Margerity Long itp. oraz nagrania uczestników Międzynarodowych Konkursów Pianistycznych im. Fryderyka Chopina odbywających się w Warszawie co pięć lat, począwszy od 1927 roku (z przerwą w czasie działań wojennych).
W Fototece gromadzi się negatywy, pozytywy i mikrofilmy zbiorów muzealnych i częściowo Biblioteki (pierwsze wydania) oraz zbiorów chopinowskich znajdujących się w kolekcjach prywatnych i państwowych w Polsce i na świecie. 

Towarzystwo im. F. Chopina prowadzi działalność naukową, wydawniczą oraz koncertową.

W latach 1949-1961 Towarzystwo wydało we współpracy z Polskim Wydawnictwem Muzycznym Dzieła wszystkie Chopina pod redakcją Ignacego Jana Paderewskiego, Ludwika Bronarskiego i Józefa Turczyńskiego, a w latach 1967-1992, także wspólnie z PWM, dziewięć zeszytów Wydania Narodowego Dzieł Fryderyka Chopina pod redakcją Jana Ekiera.

Od r. 1956 Towarzystwo rozpoczęło wydawanie "Rocznika Chopinowskiego" (dotychczas ukazało się dwadzieścia pięć tomów), a od r. 1985 - "Chopin Studies" (do 2002 r. opublikowano siedem tomów). Poza tym Towarzystwo wydało kilkadziesiąt plakatów z różnych imprez chopinowskich, Katalog Zbiorów oraz wiele katalogów, towarzyszących organizowanym wystawom . Wraz z Polskim Wydawnictwem Muzycznym w Krakowie Towarzystwo opublikowało Katalog Dzieł Fryderyka Chopina opracowany przez Józefa M. Chomińskiego i Teresę D. Turło. W latach 1999-2000, z okazji 150 rocznicy śmierci F. Chopina, TiFC wydał (we współpracy z gdańskim wydawnictwem "Romega") 10 zeszytów wydań faksymilowych autografów F. Chopina.

Towarzystwo organizowało wiele imprez międzynarodowych: Konkursy Pianistyczne im. Fryderyka Chopina, Konkursy płytowe Grand Prix du Disque F. Chopin (od 1985 r.), mistrzowskie kursy interpretacji muzyki Chopina (od 1985 r.), sympozja naukowe (m.in. w latach 1960, 1986 i 1989), wystawy za granicą (m.in. w Japonii, Czechach, Belgii, na Węgrzech, we Francji i w USA w latach 1960-1999); sprawowało stałą opiekę nad młodymi pianistami organizując od 1967 r. coroczne Ogólnopolskie Konkursy na Stypendia Artystyczne im. Fryderyka Chopina a także współpracowało i udzielało pomocy w organizowaniu festiwali i konkursów chopinowskich w Polsce i za granicą. W 1985 r. Towarzystwo im. Fryderyka Chopina powołało do życia Międzynarodową Federację Towarzystw Chopinowskich, w 1988 r. Międzynarodową Fundację im. F. Chopina, a w 1995 r. Alliances Internationale d`Associations et d`Amis de Frédéric Chopin.

W 2005 roku na mocy porozumienia pomiędzy Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, TiFC oraz Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina, Instytut przejął część dotychczasowych prerogatyw Towarzystwa, które obecnie koncentruje się na działalności upowszechniającej i popularyzatorskiej (m.in. cykle koncertowe w Łazienkach,Sannikach, Brochowie, Podkowie Leśnej, festiwal w Powsinie, Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny dla Amatorów, Międzynarodowy Konkurs Płytowy Grand Prix du Disque).

Prezesami Zarządu Instytutu i Towarzystwa im. Fryderyka Chopina byli: August Zaleski (1934-1939), Bolesław Woytowicz (1939 i 1945), Adam Wieniawski (1945-1949), Władysław Kowalski (1949-1951), Stanisław Dybowski (1951-1952), Jarosław Iwaszkiewicz (1952-1955), Stanisław Szpinalski (1955-1957), Zbigniew Drzewiecki (1957-1965), Teodor Zalewski (1965-1968), Kazimierz Sikorski (1968-1981), Elżbieta Artysz (1981-1986), Barbara Hesse-Bukowska (1986-1991), Tadeusz Chmielewski (1991-2001). Od grudnia 2001 r. prezesem jest Kazimierz Gierżod.

Hanna Wróblewska-Straus

 

 

 

Start : O Nas : Redakcja : Kontakt : Mapa serwisu
Copyright by TIFC 2008. Realizacja Rotos.