uwzględnij wielkość liter
dokładna fraza
zawarta fraza
Aktualnie przeglądasz:
Dzieło / Alfabetyczny spis utworów

 

Dzieła Fryderyka Chopina w układzie alfabetycznym

Hasło (Legenda opisów poniżej):
- Tytuł, tonacja, numer opusu i (jeśli są) kolejne numery w ramach opusu, data ukończenia kompozycji.
- Opusy w nawiasach kwadratowych oznaczają numerację Juliana Fontany
  [więcej: http://www.Julianfontana.com ].
- Dzieła w ramach tego samego gatunku są ułożone według numeracji opusowej;
  dzieła nie oznaczone numerami opusów następują po nich w układzie chronologicznym.
- Dzieła na fortepian nie posiadają oznaczeń obsady.
- Daty ukończenia poszczególnych utworów wg: Józef Michał Chomiński, Teresa Dalila Turło,
  Katalog Dzieł Fryderyka Chopina, Kraków 1990.


--------------------------------------------------------------------------------
Allegro de concert A-dur op. 46, 1841
--------------------------------------------------------------------------------
Ballada g-moll op. 23, 1833
Ballada F-dur op. 38, 1839
Ballada As-dur op. 47, 1841
Ballada f-moll op. 52, 1842-1843
Barkarola Fis-dur op. 60, 1846
Berceuse Des-dur op. 57, 1844
Bolero C-dur op. 19, 1833
--------------------------------------------------------------------------------
Cantabile B-dur, 1834
--------------------------------------------------------------------------------
Duo concertant E-dur na fortepian i wiolonczelę, 1831
--------------------------------------------------------------------------------
Écossaises [op. 72: nr 3 D-dur, nr 4 G-dur, nr 5 Des-dur], 1826 lub 1830

Etiudy op. 10, 1829-1833:
1. C-dur 2. a-moll 3. E-dur 4. cis-moll 5. Ges-dur 6. es-moll 7. C-dur
8. F-dur 9. f-moll 10. As-dur 11. Es-dur 12. c-moll

Etiudy op. 25, 1835-1837:
1. As-dur 2. f-moll 3. F-dur 4. a-moll 5. e-moll 6. gis-moll 7. cis-moll
8. Des-dur 9. Ges-dur 10. h-moll 11. a-moll 12. c-moll

Etudes de la Méthode des méthodes, 1839-1840:
1. f-moll 2. As-dur 3. Des-dur
--------------------------------------------------------------------------------
Fantazja A-dur op. 13 na fortepian i orkiestrę, 1828
Fantazja f-moll op. 49, 1841
Fuga a-moll, 1827 lub 1841
--------------------------------------------------------------------------------
Impromptu As-dur op. 29, 1837
Impromptu Fis-dur op. 36, 1839
Impromptu Ges-dur op. 51, 1842
Impromptu-Fantaisie cis-moll [op. 66], 1834
--------------------------------------------------------------------------------
Koncert e-moll op. 11 na fortepian i orkiestrę, 1830
Koncert f-moll op. 21 na fortepian i orkiestrę, 1829
--------------------------------------------------------------------------------
Largo Es-dur, 1847
--------------------------------------------------------------------------------
Marsz żałobny c-moll [op. 72 nr 2], 1826 lub 1827 lub 1829

Mazur G-dur "Jakież kwiaty, jakie wianki" wpisany do albumu Vaclava Hanki, 1829

Mazurki op. 6, 1830 (nr 3), 1832 (nr 1 i całość):
1. fis-moll 2. cis-moll 3. E-dur 4. es-moll 5. C-dur

Mazurki op. 7, 1824 (nr 4), 1830 (nr 2), 1831 (nr 3), 1832 (całość):
1. B-dur 2. a-moll 3. f-moll 4. As-dur

Mazurki op. 17, 1833:
1. B-dur 2. e-moll 3. As-dur 4. a-moll

Mazurki op 24, 1833:
1. g-moll 2. C-dur 3. As-dur 4. b-moll

Mazurki op. 30, 1837 :
1. c-moll 2. h-moll 3. Des-dur 4. cis-moll

Mazurki op. 33, 1838:
1. gis-moll 2. C-dur 3. D-dur 4. h-moll

Mazurki op. 41, 1838 (nr 1), 1839:
1. e-moll 2. H-dur 3. As-dur 4. cis-moll

Mazurki op. 50, 1842:
1. G-dur 2. As-dur 3. cis-moll

Mazurki op. 56, 1843-1844:
1. H-dur 2. C-dur 3. c-moll

Mazurki op. 59, 1845:
1. a-moll 2. As-dur 3. fis-moll

Mazurki op. 63, 1846:
1. H-dur 2. f-moll 3. cis-moll

Mazurki [op. 67], 1835 (nr 1, 3), 1846 (nr 4), 1848 lub 1849 (nr 2):
1. G-dur 2. g-moll 3. C-dur 4. a-moll

Mazurki [op. 68], 1827 (nr 2), 1830 (nr 1, 3), 1848 lub 1849 (nr 4):
1. C-dur 2. a-moll 3. F-dur 4. f-moll

Mazurek G-dur, 1826
Mazurek B-dur, 1826
Mazurek B-dur, 1832
Mazurek As-dur, 1834
Mazurek a-moll, 1840
Mazurek a-moll (Notre Temps), 1841
Moderato E-dur (Feuille d'Album), 1843
--------------------------------------------------------------------------------
Nokturny op. 9, 1832:
1. b-moll 2. Es-dur 3. H-dur

Nokturny op. 15, 1833:
1. F-dur 2. Fis-dur 3. g-moll

Nokturny op. 27, 1835:
1. cis-moll 2. Des-dur

Nokturny op. 32, 1837:
1. H-dur 2. As-dur

Nokturny op. 37, 1838 (nr 1), 1839 (nr 2):
1. g-moll 2. G-dur

Nokturny op. 48, 1841:
1. c-moll 2. fis-moll

Nokturny op. 55, 1842-1844:
1. f-moll 2. Es-dur

Nokturny op. 62, 1846:
1. H-dur 2. E-dur

Nokturn e-moll [op. 72 nr 1], 1827
Nokturn cis-moll (Lento con gran espressione), 1830
Nokturn c-moll, 1847
--------------------------------------------------------------------------------
Pieśni [op. 74] i nie opusowane, na głos i fortepian: 1827 (nr 6), 1829 (nr 1, 5),1830 (nr 4, Czary), 1831 (nr 3, 7, 10, 15, 16), 1836 (nr 14, 17), 1837 (nr 12),1838 (nr 2)1840 (Dumka), 1841 (nr 8), 1845 (nr 11, 13), 1847 (nr 9):

1. Życzenie, G-dur (S. Witwicki)
2. Wiosna, g-moll (S. Witwicki)
3. Smutna rzeka, fis-moll (S. Witwicki)
4. Hulanka, C-dur (S. Witwicki)
5. Gdzie lubi, A-dur (S. Witwicki)
6. Precz z moich oczu, f-moll (A. Mickiewicz)
7. Poseł, D-dur (S. Witwicki)
8. Śliczny chłopiec, D-dur (B. Zaleski)
9. Melodia, G-dur (Z. Krasiński)
10. Wojak, As-dur (S. Witwicki)
11. Dwojaki koniec, d-moll (B. Zaleski)
12. Moja pieszczotka, Ges-dur (A. Mickiewicz)
13. Nie ma czego trzeba, a-moll (B. Zaleski)
14. Pierścień, Es-dur (S. Witwicki)
15. Narzeczony, c-moll (S. Witwicki)
16. Piosnka litewska, F-dur (L. Osiński)
17. Leci liście z drzewa, es-moll (W. Pol)

Czary, d-moll (S. Witwicki)
Dumka a-moll (B. Zaleski)

Polonez C-dur op. 3 na fortepian i wiolonczelę, 1829, 1830 (Introdukcja)
Polonez Es-dur op. 22 na fortepian i orkiestrę, 1835

Polonezy op. 26, 1835:
1. cis-moll 2. es-moll

Polonezy op. 40, 1838 (nr 1), 1839 (nr 2):
1. A-dur 2. c-moll

Polonez fis-moll op. 44, 1841
Polonez As-dur op. 53, 1843
Polonez-Fantazja As-dur op. 61, 1846

Polonezy [op. 71], 1827, 1828, 1829:
1. d-moll 2. B-dur 3. f-moll

Polonez B-dur, 1817
Polonez g-moll, 1817
Polonez As-dur, 1821
Polonez gis-moll, 1822 lub 1824
Polonez b-moll, 1826
Polonez Ges-dur, 1829

Preludia op. 28, 1838-1839:
1. C-dur 2. a-moll 3. G-dur 4. e-moll 5. D-dur 6. h-moll 7. A-dur 8. fis-moll 9. E-dur 10. cis-moll 11. H-dur 12. gis-moll 13. Fis-dur 14. es-moll 15. Des-dur 16. b-moll 17. As-dur 18. f-moll 19. Es-dur 20. c-moll 21. B-dur 22. g-moll 23. F-dur 24. d-moll

Preludium As-dur (Presto con leggerezza), 1834
Preludium cis-moll op. 45, 1841
--------------------------------------------------------------------------------
Rondo c-moll op. 1, 1825
Rondo a'la Mazur F-dur op. 5, 1826
Rondo a'la Krakowiak F-dur op. 14 na fortepian i orkiestrę, 1828
Rondo Es-dur op. 16, 1833
Rondo C-dur [op. 73] na dwa fortepiany, 1828
--------------------------------------------------------------------------------
Scherzo h-moll op. 20, 1833
Scherzo b-moll op. 31, 1837
Scherzo cis-moll op. 39, 1839
Scherzo E-dur op. 54, 1843
Sonata c-moll op. 4, 1828
Sonata b-moll op. 35, 1837 (Marsz żałobny), 1839
Sonata h-moll op. 58, 1844
Sonata g-moll op. 65 na fortepian i wiolonczelę, 1846
Souvenir de Paganini A-dur, 1829
--------------------------------------------------------------------------------
Tarantela As-dur op. 43, 1841
Trio g-moll op. 8, na fortepian, skrzypce i wiolonczelę, 1829
--------------------------------------------------------------------------------
Walc Es-dur op. 18, 1833

Walce op. 34, 1835 (nr 1), 1838 (nr 2, 3):
1. As-dur 2. a-moll 3. F-dur

Walc As-dur op. 42, 1840

Walce op. 64, 1847:
1. Des-dur 2. cis-moll 3. As-dur

Walce [op. 69], 1829 (nr 2), 1835 (nr 1):
1. As-dur 2. h-moll

Walce [op. 70], 1829 (nr 3), 1832 (nr 1), 1842 (nr 2):
1. Ges-dur 2. f-moll 3. Des-dur

Walc E-dur, 1829 lub 1830
Walc As-dur, 1830
Walc e-moll, 1830
Walc Es-dur, 1840
Walc a-moll, 1847
Wariacje B-dur op. 2 na temat La ci darem la mano na fortepian i orkiestrę, 1827
Wariacje B-dur op. 12 na temat Je vends des Scapulaires, 1833
Wariacje E-dur na temat Steh' auf, steh' auf o du Schweitzer Bub, 1824
Wariacje D-dur na temat arii Moore'a na fortepian na 4 ręce, 1826
Wariacja E-dur z Hexameronu, 1837 


 

Start : O Nas : Redakcja : Kontakt : Mapa serwisu
Copyright by TIFC 2008. Realizacja Rotos.