uwzględnij wielkość liter
dokładna fraza
zawarta fraza
Aktualnie przeglądasz:
Tradycja / Instytucje Chopinowskie / Imprezy / Inne konkursy

 

 

Konkursy Chopinowskie na świecie


Warszawski Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina wywołuje na świecie rezonans szczególny i już ugruntowany. Fascynacja muzyką Chopina, prezentacja różnych sposobów odczuwania i rozumienia tej muzyki sprawiają, że nie jest to jedyny na świecie monograficzny konkurs chopinowski. W ostatnich latach organizuje się coraz więcej imprez tego typu. W większości wypadków są to jednak wydarzenia lokalne, przygotowujące i sprawdzające uczestników pod kątem konkursu warszawskiego.

O jakości konkursu świadczą następujące kryteria: duża liczba kandydatów - większa niż liczba dopuszczonych (organizator powinien mieć wybór najlepszych pianistów spośród zgłoszonych); wysokie nagrody pieniężne; promocja laureatów konkursu poprzez organizowanie im koncertów; zróżnicowany pod względem trudności repertuar, pozwalający selekcjonować uczestników podczas konkursu; renomowane jury; finał z orkiestrą.

Poniższa lista obejmuje konkursy, które zaistniały już w jakimś stopniu na rynku muzycznym, a ich laureaci koncertują w miejscach kultu Chopina, biorą udział w festiwalach i przeglądach młodych pianistów.

1. Międzynarodowe konkursy chopinowskie w Polsce:

Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina dla dzieci i młodzieży, Szafarnia
co roku, pierwszy - 1993

Międzynarodowy Dziecięcy Konkurs Chopinowski, Zielona Góra
co 3 lata, pierwszy - 1999

Międzynarodowy, Konkurs Chopinowski „Chopin dla najmłodszych", Antonin
co 2 lata, pierwszy 1992

2. Międzynarodowe konkursy chopinowskie na świecie:

Selezione Internationale „Fryderyk Chopin", Catanzaro Lido / Włochy
co roku, pierwszy - 1999

Concorso Internazionale di Esecuzione Pianistica „Fryderyk Chopin", Racconigi / Włochy
co roku, pierwszy - 1996

Concours de Piano - w tym chopinowski, Brest / Francja
co roku, pierwszy - 1996

International Chopin Piano Competition / Corpus Christi, Stany Zjednoczone
co roku, pierwszy - 1993

Europäischer Chopin Klavierwettbewerb, Darmdtadt / Niemcy
co 3 lata, pierwszy - 1983

International Chopin Piano Competition in Asia, Tokio/ Japonia
co roku, pierwszy - 2000

Konkurs Chopinowski, Mariańskie Łaźnie, Czechy
co 2 lata, pierwszy - 1962

Międzynarodowy Konkurs „F.Chopin" dla Młodych Pianistów, Moskwa / Rosja
co 4 lata, pierwszy - 1992

Syberyjski Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina, Tomsk
co 2 lata, pierwszy - 2010

Międzynarodowy Konkurs Chopinowski dla Młodych Pianistów, Narva / Estonia
co roku, pierwszy - 1999, nie odbył się w 2003

Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny „Chopin in memoriam" Warna / Bułgaria
co roku (w zależności od środków finansowych), pierwszy - 1989

Międzynarodowy Konkurs Chopinowski w Budapeszcie / Węgry
co 2 lata, pierwszy - 2004

Międzynarodowy Konkurs Chopinowski, Tajpej / Tajwan co roku, pierwszy - 1991

Międzynarodowy Konkurs Chopinowski w Wilnie / Litwa

Międzynarodowy Konkurs Muzyki Ukraińskiej i Polskiej im. F. Chopina
w Dniepropietrowsku / Ukraina

3. Krajowe konkursy chopinowskie:

Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina, Warszawa / Polska
co roku, www.tifc.chopin.pl; www.nifc.pl

Konkurs Chopinowski w Bangkoku / Tajlandia
co 3 lata, pierwszy - 1986,

Kościuszko Foundation Chopin Piano Competition, New York / Stany Zjednoczone,
co roku, pierwszy 1949

National Chopin Piano Competition of the United States, Miami / Stany Zjednoczone
co 5 lat, pierwszy 1975

Chopin Youth Piano Competition, Huston / Stany Zjednoczone
co 2 lata, pierwszy 1999

Chopin Piano Competition for Young Pianists, San Francisco / Stany Zjednoczone
co roku, pierwszy - 1995

Konkurs Chopinowski, Getynga / Niemcy
co 2 lata, pierwszy - 1990

Konkurs Chopinowski w Limie / Peru
co 2 lata, pierwszy - 2007


1. Międzynarodowe konkursy chopinowskie w Polsce

Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina dla dzieci i młodzieży/ Szafarnia

Idea organizowania w Ośrodku Chopinowskim w Szafarni konkursów pianistycznych dla dzieci i młodzieży narodziła się w 1992 roku. Z inicjatywy ówczesnego dyrektora Ośrodka zrealizowano wówczas pierwszy konkurs o zasięgu regionalnym. Rok później, w maju 1993 roku konkurs poszerzył swój zakres i odtąd odbywa się pod nazwą Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina dla Dzieci i Młodzieży.

Jest to impreza coroczna.

Konkurs adresowany jest do uzdolnionych pianistów z Polski i zagranicy, którzy występują w trzech grupach wiekowych:

grupa młodsza - 10 - 12 lat , grupa starsza - 13 - 15 lat i najstarsza 16 - 19 lat.

Zadaniem uczestników jest wykonanie z pamięci ośmiu utworów zgodnie z regulaminem.
Grupa najmłodsza - występuje tylko w jednym etapie prezentując drobny utwór Bacha, młodzieńczy polonez Chopina i utwór dowolny. Przesłuchania pianistów dwóch pozostałych grup odbywają się w dwóch etapach. Program jest zróżnicowany i obejmuje w większości utwory Chopina: nokturny, mazurki, walce, preludia oraz allegro sonatowe (Haydn lub Mozart) i dowolny utwór o charakterze wirtuozowskim.

Występy młodych artystów ocenia jury, składające się z uznanych polskich i zagranicznych profesorów muzyki. Do Szafarni chętnie przybywają m.in.: Tadeusz Chmielewski, Jan Jański, Czesław Stańczyk, Tamara Pospiszyl - Verbruggen z Holandii, Oleg Krimmer z Niemiec, Motoko Yoshikawa z Japonii. Od 2002 roku miejsce zmarłej przewodniczącej jury Haliny Czerny-Stefańskiej zajęła Barbara Hesse-Bukowska.

Dla laureatów trzech pierwszych miejsc przewiduje się nagrody pieniężne i rzeczowe ufundowane przez organizatorów konkursu oraz inne instytucje i osoby prywatne.
Oprócz nagród pieniężnych przyznawane są metalowe statuetki zwane "Fryderykami".

W ciągu piętnastu dotychczasowych edycji wzięło udział ponad pięciuset młodych pianistów z 20 krajów. Sześciu laureatów konkursu znalazło się później w II etapie warszawskiego Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina.

Organizatorzy pokrywają koszty zakwaterowania uczestników.


Międzynarodowy Konkurs Chopinowski dla dzieci/ Zielona Góra

Konkurs Chopinowski dla dzieci został zainicjowany w 1999 roku, kiedy to miał swoją pierwszą edycję w Jeleniej Górze. Wydarzenie to było owocem współpracy Filharmonii Dolnośląskiej i Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. Od roku 2005 Konkurs stał się wydarzeniem międzynarodowym. Kolejne edycje odbywają się co 3 lata. Konkurs przeprowadzany jest w dwóch kategoriach wiekowych: kategoria A - do 12 lat i kategoria B - do 15 lat. Przesłuchania konkursowe dla obu grup odbywają się trzech etapach. W III etapie uczestnikom towarzyszy Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze. Na program dwóch pierwszych etapów składają się w większości utwory Fryderyka Chopina, zróżnicowane w kategoriach stopniem trudności. W III etapie pianiści wybierają utwór spośród kompozycji podanych w regulaminie. Na liście znajdują się wszystkie utwory na fortepian i orkiestrę Fryderyka Chopina.

W skład Jury wchodzą najwybitniejsi pedagodzy klas fortepianu wyższych uczelni artystycznych w kraju, a przewodniczącym Jury od I edycji Konkursu jest prof. Kazimierz Gierżod. Trzem najwyżej ocenionym uczestnikom obu kategorii wiekowych przyznawane są nagrody pieniężne i wyróżnienia. Również nauczyciele laureatów zostają uhonorowani nagrodami pieniężnymi.

Koncert inaugurujący Konkurs Chopinowski dla dzieci odbywa się zawsze z udziałem laureata pierwszego miejsca kategorii B poprzedniej edycji.

Uczestnikom zakwalifikowanym do II i III etapu Konkursu organizatorzy pokrywają koszty zakwaterowania.


Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny „Chopin Dla Najmłodszych" / Antonin

odbywa się w Pałacu Myśliwskim książąt Radziwiłłów w Antoninie, pod patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Konkurs jest otwarty dla pianistów wszystkich narodowości w trzech kategoriach wiekowych: kategoria   I - do lat 12, kategoria  II - do lat 15, kategoria III - do lat 18.

Pianiści wszystkich grup wykonują wyłącznie utwory Fryderyka Chopina, do wyboru spośród podanych w Regulaminie. Grupa najstarsza występuje w dwóch etapach, dla grup I i II obowiązuje jeden etap. Jury powołuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Prezentacje utworów, oceniane są w skali od 1 do 25 punktów. Laureatem może zostać uczestnik, który otrzyma minimum 21 punktów.

Laureaci otrzymują nagrody pieniężne.

Wszelkie koszty związane z udziałem w konkursie tj. podróż, noclegi, oraz wyżywienie pokrywają uczestnicy, natomiast organizator zapewnia bezpłatny dojazd do miejsca przesłuchań wszystkim osobom zakwaterowanym poza Antoninem.

Antoniński Konkurs dla najmłodszych odbywa się od 1992 roku, najpierw jako impreza coroczna, a od 1998 jako biennale.

W dziesięciu edycjach konkursów wręczono nagrody ponad stu pianistom z: Polski, Litwy, Białorusi, Japonii, Wietnamu, Ukrainy.

Organizatorem Konkursu jest Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Ostrzeszowie.

Polskie młodzieżowe międzynarodowe Konkursy Chopinowskie na przestrzeni lat ewoluują i uzyskują coraz większą rangę dla młodzieży, która przygotowuje się do przyszłego warszawskiego Konkursu Chopinowskiego.


2. Konkursy międzynarodowe na świecie

Selezione Internationale „Fryderyk Chopin", Catanzaro Lido / Włochy,

odbywa się od 1999, jako specjalna kategoria w ramach Konkursu Muzycznego.

Do udziału zapraszani są pianiści wszystkich narodowości w wieku od 27 do 35 lat.

Przesłuchania są jednoetapowe, oceniane przez międzynarodowe jury, z przewagą Włochów. Laureaci otrzymują nagrody pieniężne i propozycje koncertów na terenie Włoch. Konkurs odbywa się co roku. Organizatorem jest Accademia Musicale „Fryderyk Chopin".

Concorso Internazionale di Esecuzione Pianistica, Premio „Fryderyk Chopin", Racconigi / Włochy, co roku, pierwszy - 1996

Premio Fryderyk Chopin jest specjalną kategorią w Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym. Przesłuchania chopinowskie, przeprowadzane w dwóch etapach i finale z orkiestrą, adresowane są do pianistów wszystkich narodowości, bez ograniczenia wieku.

Uczestnicy wykonują wyłącznie utwory Fryderyka Chopina. Laureaci otrzymują nagrody pieniężne i propozycje koncertów we Włoszech.

Organizator: Iniziativa CAMT, Racconigi


Concours de Piano - w tym „Chopin", Brest / Francja

co roku, pierwszy - 1996. Konkurs jest otwarty dla pianistów wszystkich narodowości, w 21 kategoriach. Najwyższa kategoria „Z", do 32 lat, nazwana jest „Chopin". Uczestnicy wykonują recital chopinowski. Najwyżej ocenieni otrzymują nagrody pieniężne.

Organizator: Association „D'une musique à l'autre", Brest


International Chopin Piano Competition / Corpus Christi, Stany Zjednoczone

co roku, pierwszy - 1993

Konkurs przeznaczony jest dla pianistów wszystkich narodowości w wieku od 17 do 27 lat. Odbywa się w dwóch etapach, przy czym I etap oceniany jest na podstawie przysłanych DVD z nagraniem pełnego recitalu chopinowskiego składającego się z utworów podanych w Regulaminie. Zwykle są to utwory z I etapu najbliższego warszawskiego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina. Nagrania ocenia jury, do którego zapraszani są uznani muzycy ze Stanów Zjednoczonych i Europy. Do finału (II etapu) dopuszczonych zostaje trzech najwyżej ocenionych uczestników, którzy występują w Corpus Christi. Jury ustala kolejność nagród pieniężnych. Laureaci biorą udział w uroczystym koncercie. Organizatorem Konkursu jest Fryderyk Chopin Society w Teksasie.


Europäischer Chopin Klavierwettbewerb, Darmdtadt / Niemcy

Odbywa się od 1983 roku, co trzy lata. Jeżeli kolejna edycja przypada w roku warszawskiego Konkursu Chopinowskiego, wówczas Europejski Konkurs Chopinowski organizowany jest rok później. Pierwszy konkurs miał charakter lokalny. Późniejsze edycje przeznaczone są dla pianistów studiujących w krajach europejskich przynajmniej od roku, w wieku do 30 lat.

Organizator: Towarzystwo Chopinowskie w Darmstadt.

Konkurs odbywa się w dwóch etapach i finale. Repertuar zawiera wyłącznie utwory Fryderyka Chopina. Do finału dopuszcza się sześciu uczestników, którzy wykonują jeden z koncertów z orkiestrą. Regulamin przewiduje sześć nagród pieniężnych.

 

Międzynarodowy Konkurs Chopinowski w Azji - Tokio

Przeznaczony jest dla pianistów azjatyckich, przede wszystkim dla Japończyków. Ma on na celu promocję muzyki Chopina w Azji. Odbywa się od 2000 roku.

Zawiera dwa konkursy.

Konkurs o powyższym tytule, przeprowadzany w 7 kategoriach, odbywa się co roku.

Drugi, nazywa się Konkurs dla Kandydatów do Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego w Warszawie i odbywa się co 5 lat.

Konkurs ten przeprowadza się w trzech kategoriach, uczestników oceniają w większości polscy jurorzy, zasiadający w jury Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie.

Eliminacje do Konkursów dla pianistów japońskich odbywają się w Tokio, Kariya, Fukuoka. Pianiści z innych krajów przysyłają kasety video z nagranym repertuarem.

I, II etap oraz Finał Konkursu odbywa się w Tokio. Najwyższą formą wyróżnienia jest zakwalifikowanie laureata jako kandydata do Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie i opłacenie mu kosztów podróży. W kategoriach młodszych wiekowo przyznaje się nagrody w postaci recitali, koncertów z orkiestrą oraz nagrody pieniężne.

Organizator: Executive Committee of the International Chopin Piano Competition in Asia


Międzynarodowy Konkurs im. Fryderyka Chopina w Mariańskich Łaźniach

Otwarty dla pianistów wszystkich narodowości. Pierwszy konkurs zorganizowany został w 1962 roku. Odbywa się co 2 lata. Od roku 1995 konkurs ma zasięg międzynarodowy.

Pianiści występują w dwóch kategoriach wiekowych: do 18 lat i w wieku od 19 do 28 lat. Konkurs odbywa się w dwóch etapach i finale z orkiestrą

Koszty zakwaterowania i pobytu uczestników konkursu ponoszą organizatorzy.

Organizator: Towarzystwo im. Fryderyka Chopina w Mariańskich Łaźniach.


Międzynarodowy Konkurs Młodych Pianistów im. Fryderyka Chopina, Moskwa

Konkurs organizowany jest od 1992 w sekwencji czteroletniej. Wyjątek stanowiła tylko piąta edycja, która odbyła się w 2006 roku w Pekinie, w ramach Roku Rosji w Chinach. Konkurs jest otwarty dla pianistów wszystkich narodowości do 17 lat.

I nagroda wynosi 5 000 USD.

Kandydaci do Konkursu kwalifikowani są na podstawie nagrań CD przysłanych wraz ze zgłoszeniem. Konkurs odbywa się w trzech etapach i finale. Finalistom towarzyszy

Młodzieżowa Orkiestra Symfoniczna Rosji. Program obejmuje wyłącznie utwory Fryderyka Chopina. Uczestników ocenia międzynarodowe jury składające się z najwybitniejszych pianistów chopinistów, m.in.: Yevgeny Malinin, Sergei Dorensky, Marcello Abbado, Ana Fuita, Barbara Hesse - Bukowska, Piotr Paleczny, Arie Verdi, Soo Yung Ann, Jin-Woo Chung. Konkurs wyłania wybitnych laureatów, wśród nich znajdują się laureaci Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie, m.in.: Rem Urasin - IV nagroda, 2000, Dong Hyek Lim i Dong Min Lim - III nagroda ex aequo, w 2005. Regulamin przewiduje sześć nagród dla kolejnych laureatów oraz trzy nagrody specjalne za najlepsze wykonanie: mazurków, poloneza, koncertu. Ponadto laureaci biorą udział w koncertach organizowanych przez: firmę KAWAI - w Niemczech i Japonii oraz moskiewskie Polskie Centrum Kulturalne - w St. Petersburgu, Moskwie, Kaliningradzie.

 

Syberyjski Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina, Tomsk/ Rosja

Konkurs ten jest skierowany do uczniów i studentów szkół oraz uczelni muzycznych Regionu Syberyjskiego Federacji Rosyjskiej, a także uczniów i studentów z innych państw (przede wszystkim Polski i Chin).
Organizowany jest przez Wydział Instrumentalny Instytutu Kultury i Sztuki Tomskiego Uniwersytetu Państwowego przy wsparciu Ministerstwa Kultury Federacji Rosyjskiej, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej oraz Instytutu Adama Mickiewicza. Po dodatkowych ustaleniach ze stroną polską do organizacji włączone zostaną organizacje społeczno-kulturalne i wyższe uczelnie z Polski i innych krajów. 

 

Międzynarodowy Konkurs dla młodych pianistów państw regionu Morza Bałtyckiego dedykowany twórczości Fryderyka Chopina, Narwa/ Estonia

Pierwszy krajowy konkurs poświęcony twórczości Fryderyka Chopina odbył się w 1997 roku z inicjatywy Jakuba Wołąsiewicza, Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Estonii. Po sukcesie medialnym zadecydowano, że od 1999 roku będzie odbywał się co dwa lata międzynarodowy konkurs dla młodych pianistów państw regionu Morza Bałtyckiego: Estonii, Litwy, Polski, Finlandii i Rosji. Patronat nad konkursem objęli: Ministerstwo Kultury, Ministerstwo Edukacji w Estonii, polskie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ambasada Polska, Ambasada Francji, Ambasada Federacji Rosyjskiej w Tallinie i Polskie Radio. Sponsorem kolejnych edycji jest businessman Mirosław Pieńkowski. Konkurs odbywa się w trzech grupach wiekowych: 13 - 15 lat, 16 - 19 lat i od 20 lat. Uczestnicy dwóch młodszych grup występują w dwóch etapach, dla grupy najstarszej dochodzi etap trzeci. Obok obowiązkowych solowych utworów Chopina, młodsi pianiści grają utwór współczesnego kompozytora z kraju pochodzenia uczestnika oraz polifoniczny utwór Bacha; najstarsza grupa wykonuje klasyczne Allegro sonatowe Haydna, Mozarta lub Beethovena, a w finale fragment (I albo II i III część) jednego z koncertów Chopina z towarzyszeniem orkiestry symfonicznej.

Przewiduje się trzy nagrody i dyplomy w każdej grupie. Spośród wszystkich laureatów pierwszych nagród jury wybiera jednego, który otrzymuje w dowód uznania Grand Prix, w postaci wycieczki do Polski, w celu odwiedzenia miejsc związanych z Chopinem. Grand Prix ufundowana jest ze środków polskiego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nauczyciele laureatów otrzymują również nagrody.

Narwski konkurs odbywa się na bardzo wysokim poziomie i traktowany jest jako jedno z najważniejszych wydarzeń muzycznych Estonii. Jako jedyny, spośród młodzieżowych konkursów chopinowskich został członkiem prestiżowej Międzynarodowej Organizacji EMCY (European Union of Music Competitions for Youth) z siedzibą w Monachium. Organizatorem Konkursu jest stowarzyszenie „Ars Baltica".


Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny „Chopin in memoriam", Warna / Bułgaria

W 1989 roku po raz pierwszy, z inspiracji Instytutu Polskiego w Sofii, zorganizowano na terenie Bułgarii krajowy Konkurs Młodych Pianistów im. Fryderyka Chopina. Jego podstawowym założeniem była popularyzacja muzyki Fryderyka Chopina oraz doskonalenie jej wykonań. W dalszej kolejności miano także na względzie propagowanie twórczości innych polskich kompozytorów. W rejonie tym Bułgaria zawsze wyróżniała się jako ważne centrum kulturalne, również w zakresie kształcenia artystycznego. Zlokalizowanie konkursu w Warnie, mieście o silnej pozycji miasta festiwalowego, miało za zadanie podkreślenie jego prestiżu. Z czasem Konkurs stał się największą imprezą tego typu na Półwyspie Bałkańskim.

W III edycji konkursu wzięła udział kilkuosobowa grupa uczestników z Polski, co dało bułgarskim młodym pianistom i ich pedagogom szansę bezpośredniego zapoznania się z polską szkołą interpretatorską. W 2001 roku konkurs objął swym zasięgiem wszystkie kraje bałkańskie oraz obcokrajowców studiujących w akademiach muzycznych tych krajów i stał się imprezą międzynarodową. Do uczestnictwa w I Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym „Chopin in memoriam" zakwalifikowało się 21 osób z Bułgarii, Polski, Macedonii i Albanii.

Wyróżnione są dwie grupy wiekowe - do lat 19 i do lat 32. Program konkursowy składa się z trzech przesłuchań. Trzeci etap odbywa się z orkiestrą Filharmonii Warneńskiej. W skład jury wchodzą znani bułgarscy chopiniści, wykładowcy Akademii Muzycznej w Sofii, którym przewodniczy gość z Polski.

Georgi Pironkow, laureat I nagrody w grupie wiekowej do lat 19 z II edycji Konkursu został stypendystą rządu polskiego i podjął studia w Gdańsku.

Konkurs rozpoczyna się koncertem inauguracyjnym w wykonaniu członków jury.

Występom młodych pianistów przysłuchuje się szeroka publiczność - przesłuchania są otwarte (wstęp wolny), koncert galowy laureatów odbywa się w Teatrze Warneńskim i jest włączony do programu Teatru.

Organizatorami Konkursu są Instytut Polski w Sofii i Towarzystwo Chopinowskie w Bułgarii.


Międzynarodowy Konkurs Chopinowski w Budapeszcie / Węgry

Obejmuje dwie serie konkursów:

"Chopin + ......" International Piano Competition (dla dzieci do 15 lat )

International Chopin Piano Competition in Budapest (dla młodzieży do 25 lat )

 Konkurs odbywa się co dwa lata, każda edycja  poświęcona jest pamięci prof. György'a Ferenczy'ego.

Przesłuchania w obu grupach są dwuetapowe, podstawą programu są utwory Fryderyka Chopina. Uzupełnieniem dla dzieci są utwory romantyków związanych z Chopinem (np. Liszta, Schuberta, w zależności od edycji) oraz utwory kompozytora z kraju pochodzenia uczestnika. Dla młodzieży przewiduje się polifoniczną formę muzyczną Bacha oraz wybrany przez nich utwór kompozytora węgierskiego (Liszta, Bartoka, Kodály'ego i.in.).

Przesłuchania trwają 30 i 40 minut.

W konkursie biorą udział przede wszystkim pianiści z Węgier i z krajów słowiańskich.

Jurorami są uznani pianiści - pedagodzy z krajów Grupy Wyszehradzkiej. Zaproszenia chętnie przyjmują  profesorowie: Jan Janski, Marta Sosińska, Ida Czernecka, Vladimira Slavikova, Erkel Tibor, Gyimesi László, Bogányi Gergely, Mocsári Károly. 

Dla laureatów obu grup przewiduje się po trzy nagrody pieniężne oraz udział w galowym koncercie na zakończenie konkursu.

Organizatorem i fundatorem konkursu jest Fundacja im. György'a Ferenczy'ego.


Międzynarodowy Konkurs Chopinowski w Tajpei / Taiwan

Konkurs odbywa się co roku od 1991. Udział w nim bierze bardzo duża liczba uczestników (ok. trzystu sześćdziesięciu sześciu), między innymi z: Polski, Rosji, Francji, USA, Japonii, Chin i Korei. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach: dla dorosłych i młodzieży.

Organizatorem jest Fundacja Fryderyka Chopina w Tajpej


Międzynarodowy Konkurs Chopinowski w Wilnie / Litwa

Odbywa się co 3 lata. Pierwszy Konkurs - Festiwal odbył się w 1999 z okazji 150. rocznicy śmierci Chopina. Uczestnicy występują w trzech kategoriach wiekowych od 10 do 19 lat. Większość z nich stanowią Polacy, Litwini, Niemcy i Białorusini.

Celem konkursu jest bliższe zapoznanie się z polską muzyką fortepianową, rozpowszechnianie muzyki kompozytorów litewskich, umożliwienie młodym pianistom zaistnienia w świecie muzycznym, rozszerzenie współpracy pomiędzy uczelniami muzycznymi z Litwy i zagranicy.

Uczestnicy wykonują utwory Chopina oraz klasyków i kompozytorów współczesnych, m. in. Lewandowskiego, Rybickiego, Ogińskiego, Paderewskiego. Interpretacje pianistów ocenia międzynarodowe jury, między innymi z: Litwy, Polski, Rosji, Gruzji, Niemiec.

Młodzi pianiści prezentują wysoki poziom artystyczny. Laureaci otrzymują nagrody pieniężne. Zdobywcy pierwszego miejsca występują z Litewską Orkiestrą Kameralną.

W trakcie Konkursów odbywają się seminaria na temat interpretacji utworów polskich kompozytorów muzyki fortepianowej.

Organizator: Wileńska Naujosios Vilnios Szkoła Muzyczna, przy współudziale Instytutu Polskiego w Wilnie


3. Krajowe konkursy chopinowskie:

Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina, Warszawa

co roku, www.tifc.chopin.pl , www.nifc.pl


Konkurs Chopinowski w Bangkoku / Tajlandia

Pierwszy krajowy konkurs zorganizowano w 1986, z inicjatywy Ambasady Polskiej w Tajlandii; z biegiem lat stał się jednym z największych wydarzeń muzycznych w Bangkoku. Konkurs odbywa się co trzy lata, jego celem jest odkrywanie i wspieranie młodych talentów w wykonywaniu muzyki fortepianowej, zwłaszcza Chopina. It provides an opportunity to discover, develop and nurture young musicians as well as bring piano performance to levels of artistry and excellence.

EligibilityThe competition is open to pianists of all nationalities who have been residents of Thailand for at least 2 years immediately before the competition.Konkurs jest otwarty dla pianistów wszystkich narodowości, którzy mieszkają w Tajlandii co najmniej 2 lata przed kolejną edycją konkursu.

Przesłuchania odbywają się w czterech kategoriach wiekowych, w przedziałach lat::

10 - 12, 13 - 15, 16 - 18, 19 - 26.

W każdej grupie wiekowej bierze udział w zasadzie dwudziestu uczestników, wybranych przez trzech wybitnych muzyków na podstawie nadesłanych wcześniej kaset.

Na program składają się w większości utwory Fryderyka Chopina.

Organizatorem jest Towarzystwo im. Fryderyka Chopina w Bangkoku.


Kościuszko Foundation Chopin Piano Competition, Nowy Jork / Stany Zjednoczone

Chopinowski Konkurs Pianistyczny Fundacji Kościuszkowskiej odbywa się od 1949 roku. Pierwsza edycja została zorganizowana z okazji uczczenia setnej rocznicy śmierci Fryderyka Chopina. Konkurs otworzył Witold Małcużyński jeden z najwybitniejszych wówczas pianistów. Celem konkursu jest pokazanie piękna muzyki polskiej, a poprzez nią wspieranie młodych pianistów i pomoc materialna u progu ich kariery artystycznej.

Konkurs adresowany jest do pianistów narodowości amerykańskiej, stałych rezydentów Stanów Zjednoczonych oraz studentów zagranicznych odbywających regularne studia w uczelniach USA, mających ważną wizę studencką; w wieku od 16 do 22 lat. Podczas przesłuchań wuczestnicy wykonują program mieszany, na który składają się: duża forma polifoniczna Bacha, sonata klasyczna lub romantyczna, duża forma muzyczna kompozytora XIX w., trzy utwory Chopina, dwa utwory Szymanowskiego, dowolny utwór napisany po 1950 roku przez kompozytora amerykańskiego albo polskiego lub Amerykanina - Polaka. Laureaci otrzymują nagrody pieniężne oraz propozycje koncertów organizowanych przez Fundację Kościuszkowską w Stananach Zjednoczonych i w Polsce.


National Chopin Piano Competition of the US, Miami / Stany Zjednoczone

odbywa się co pięć lat, od 1975 roku i zajmuje najwyższą pozycję wśród konkursów krajowych. Pierwszy Konkurs Chopinowski w Miami odbył się w 1975 roku, i od tego czasu miasto to stało się centrum muzyki chopinowskiej w Ameryce. Daty kolejnych edycji, wiek uczestników, regulamin i program zbiegają się z warszawskim Międzynarodowym Konkursem Pianistycznym im. Fryderyka Chopina. Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla pianistów amerykańskich, którzy chcą później wziąć udział w polskim Konkursie. Przesłuchania ocenia jury wyłonione z wybitnych muzyków amerykańskich i europejskich. Wśród nich zasiadali m.in.: Andrzej Jasiński, Piotr Paleczny, Bella Davidovich, Nelson Freire, Harold Schonberg, Gary Graffman, Ian Hobson i nieżyjące już legendy, jak Halina Czerny-Stefańska i Eugene Liszt.

Najwyżej ocenionym pianistom organizatorzy pokrywają przelot i wszelkie koszty związane z pobytem w Warszawie, stwarzają także możliwości koncertowania w najlepszych salach koncertowych Ameryki.

Poziom tego konkursu jest tak wysoki, że warszawscy organizatorzy wielokrotnie zwalniali ekipę z Miami z Eliminacji. Wśród laureatów polskich konkursów znaleźli się:

Dean Kramer (V nagroda, 1975), Kevin Kenner (II nagroda, pierwszej nie przyznano,oraz nagroda za najlepsze wykonanie poloneza, 1990) Gabriela Montero (III nagroda, 1995), Ning An.

Organizatorem Konkursu jest Chopin Foundation w Miami.


Peruwiański Konkurs w Limie

Pierwszy Narodowy Konkurs Chopinowski w Peru został zainicjowany w 2007 roku, przez Ambasadę Rzeczypospolitej Polskiej oraz Narodowe Konserwatorium Muzyczne i Uniwersytet w Limie i wpisał się w ten sposób w historię wielu krajowych konkursów chopinowskich organizowanych na całym świecie. Przedsięwzięcie pozyskało wielu sponsorów i poparcie limeńskiego Radia Filharmonia, a także Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina w Warszawie. Konkurs ma na celu umotywowanie młodych peruwiańskich pianistów do interpretacji dzieła genialnego polskiego kompozytora, a w konsekwencji wspieranie i kształtowanie talentów muzycznych, które w przyszłości zaistnieją w międzynarodowych turniejach pianistycznych, a w szczególności w Konkursie Chopinowskim w Warszawie.

W konkursie uczestniczyli pianiści peruwiańscy urodzeni po 1983 roku, w większości studenci Narodowego Konserwatorium Muzycznego w Limie. Jury Konkursu złożonemu m.in. z artystów i profesorów cieszących się uznaniem i międzynarodowym prestiżem,  przewodniczył znany polski pianista, Karol Radziwonowicz. Program dwuetapowych przesłuchań obejmował utwory Chopina i Bacha. Jury Konkursu przyznało trzy nagrody. Pierwszą z nich, oprócz pieniędzy, stanowiły koncerty w salach koncertowych Peru oraz opłacona podróż do Polski, w celu udziału w miesięcznym kursie pianistycznym „Od Fryderyka Chopina do Góreckiego", organizowanym przez Akademię Muzyczną im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Otrzymał ją Carloso Eduardo Arancibia Noriega, student Narodowego Konserwatorium Muzycznego w Limie.

W ramach tej imprezy odbyły się także Spotkania z Muzyką Fryderyka Chopina dla młodych peruwiańskich pianistów, (nie uczestniczących w przesłuchaniach) oraz koncert w wykonaniu Karola Radziwonowicza.

O sukcesie Pierwszego Peruwiańskiego Konkursu Chopinowskiego świadczy decyzja o jego instytucjonalizacji w formie odbywających się co dwa lata konkursów chopinowskich.


Barbara Niewiarowska

 

 

 

 

Start : O Nas : Redakcja : Kontakt : Mapa serwisu
Copyright by TIFC 2008. Realizacja Rotos.