uwzględnij wielkość liter
dokładna fraza
zawarta fraza
Aktualnie przeglądasz:
Tradycja / Instytucje Chopinowskie / Organizacje / Narodowy Instytut F. Chopina

 

 

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina

 

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina to państwowa instytucja kultury powołana przez Sejm na podstawie ustawy z dnia 3 lutego 2001 roku o ochronie dziedzictwa Fryderyka Chopina. Placówka zajmuje się m.in. popularyzacją wiedzy o kompozytorze i jego muzyce, prowadzi działalność wydawniczą i koncertową, organizuje konferencje, konkursy pianistyczne i koncerty, współpracuje z instytucjami i organizacjami Chopinowskimi na świecie, gromadzi archiwalia i obiekty muzealne, czuwa nad wykorzystaniem wizerunku i nazwiska Chopina, prowadzi internetowe Centrum Informacji Chopinowskiej: www.nifc.pl. Szczegóły dotyczące zadań i organizacji Instytutu zawiera statut nadany rozporządzeniem nr 20 Ministra Kultury [1] z dnia 21 lipca 2005 r. Na podstawie ustawy i statutu utworzona została Rada Programowa Instytutu, która powoływana jest przez Ministra Kultury na okres 5 lat. Rada jest organem opiniodawczo-doradczym. Do zakresu obowiązków Rady należy recenzowanie planów i sprawozdań Instytutu przedkładanych przez Dyrektora Instytutu oraz określanie rodzajów zamierzeń i kontrola realizacji zadań powierzonych Instytutowi. Do Rady Programowej należą wybitni przedstawiciele świata nauki i sztuki - muzykolodzy i pianiści. Nad sprawami związanymi z ochroną dóbr osobistych Fryderyka Chopina, a w szczególności z wykorzystywaniem wizerunku i nazwiska kompozytora w celach komercyjnych, czuwa natomiast Kapituła Ochrony Wizerunku i Imienia Fryderyka Chopina złożona z autorytetów w dziedzinie muzykologii, pianistyki i polityki. Kapituła została utworzona w styczniu 2002 roku.

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina (NIFC) swoją nazwą i działalnością nawiązuje do Instytutu Fryderyka Chopina (IFC) - pierwszej tego typu placówki Chopinowskiej w Polsce. IFC, utworzony w 1934 roku, w pierwszych latach swego istnienia prowadził przede wszystkim działalność wydawniczą (Dzieła Wszystkie Fryderyka Chopina pod red. Ignacego Jana Paderewskiego, Ludwika Bronarskiego i Józefa Turczyńskiego) i muzealną - gromadzenie archiwaliów, nut, książek, płyt itp. W 1950 roku Instytut zmienił nazwę na Towarzystwo im. Fryderyka Chopina, znacznie rozszerzając swoją działalność i zasięg.

Przedsięwzięcia wydawnicze NIFC obejmują publikacje naukowe i popularno-naukowe promujące wiedzę o życiu i twórczości Fryderyka Chopina w Polsce i na świecie.  Do grupy prac naukowych należy seria książek pokonferencyjnych, zawierających teksty referatów z corocznych międzynarodowych konferencji chopinologicznych NIFC (red. Artur Szklener) z udziałem czołowych chopinologów z całego świata. Szeroko zakrojonym, nowatorskim projektem naukowo-wydawniczym jest seria Dzieła Chopina. Wydanie faksymilowe pod red. Zofii Chechlińskiej - edycja rękopisów muzycznych kompozytora z komentarzem naukowym w sześciu językach (polskim, angielskim, francuskim, niemieckim, hiszpańskim i japońskim). Wszystkie tomy z tej serii drukowane są przez Wydawnictwo „Bernardinum".

NIFC podejmuje również projekty fonograficzne. Zapoczątkowana w 2005 roku, pionierska seria płytowa Real Chopin ma objąć Dzieła Wszystkie Fryderyka Chopina. Nagrania realizowane są na fortepianach z epoki - firmy Erard z 1849 roku i Pleyel z 1848 roku, w wykonaniu wybitnych chopinistów, takich jak: Fou Ts'ong, Tatiana Shebanova, Kevin Kenner, Wojciech Świtała, Janusz Olejniczak. Dwie płyty z tej serii - w interpretacji Nelsona Goernera - otrzymały prestiżową nagrodę „Diapason d'Or nouveaute": Ballady, 3 Nokturny (NIFC 2006) oraz Utwory na fortepian i orkiestrę (NIFC 2008) z udziałem Orkiestry XVIII wieku pod dyrekcją Fransa Brüggena. Kierownictwo artystyczne i organizacyjne nad całością serii Real Chopin sprawuje Stanisław Leszczyński.

Działalność koncertowa Instytutu to przede wszystkim zainicjowany w 2005 roku Międzynarodowy Festiwal Muzyczny Chopin i jego Europa, który promuje i upowszechnia muzykę kompozytora w interpretacjach wybitnych artystów z całego świata. Wspólnie z Filharmonią Narodową i Polskim Radiem NIFC organizuje również koncerty Chopinowskie, spośród których na stałe do kalendarza imprez stolicy wpisały się już Koncerty urodzinowe (1 marca każdego roku).

Od 2006 roku Instytut jest organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina i Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia kompozytora - największej tego typu imprezy w kraju o światowej randze i wielkim prestiżu. Poprzednie edycje obydwu konkursów organizowało Towarzystwo im. Fryderyka Chopina - Konkurs Ogólnopolski począwszy od pierwszej edycji (1968), a Konkurs Międzynarodowy od 1960 roku.

Instytut czuwa również nad inwestycjami Chopinowskimi i sprawuje nadzór administracyjny nad muzeami Fryderyka Chopina - w miejscu urodzenia kompozytora, Żelazowej Woli oraz w Warszawie (Zamek Ostrogskich przy ul. Okólnik 1, Salonik Chopinów w gmachu Akademii Sztuk Pięknych przy ul. Krakowskie Przedmieście 5). Od 2005 roku NIFC zarządza biblioteką, fonoteką i fototeką, które uprzednio należały do Towarzystwa im. Fryderyka Chopina.

 

                                                                                                          Ewa Sławińska-Dahlig
 
 
 
 
 
Start : O Nas : Redakcja : Kontakt : Mapa serwisu
Copyright by TIFC 2008. Realizacja Rotos.