Wśród obiektów nabytych od Jerzego Kniołka w latach 1959-1961 znalazły się m. in. dwa listy Chopina pisane do rodziny z Nohant, [18] - 20 lipca 1845 i z Paryża, 8 [-9] czerwca [18]47, szkic Nokturnu c-moll, szkic w Es-dur oraz ćwiczenia fortepianowe Chopina, zapisy pamiątkowe Louisa Wernera, Aloysy'ego Fuchsa, Wilhelma Würfla, Leopolda E. Czapka, Thomasa Tellefsena, Seweryna Gałęzowskiego, Norberta Alfonsa Kumelskiego dla Chopina pochodzące z 1831 r. z Wiednia., listy adresowane do Chopina (A.C. de Belleville-Oury, S. Horsley, J. Janina, C.S. Norton, E. Shelburne, A. Sartoris, M. Gibson), listy polecające kompozytora m. in. w związku z jego podróżą do Anglii w 1848 r. (D. Obrescoff, M. Kalergis), listy Jane Wilhelminy Stirling (25 sztuk), Delfiny Potockiej (Paryż, 26 [X 1849], Camille Pleyela (Paryż, 12 XII 1853), Henri'ego F. Chorleya (Londyn, 1? XI [18]49), Feliksa Bentkowskiego [Warszawa], 4 VII [18]48 i Juliana Fontany (Paryż, 2 VII 1852) do Ludwiki Jędrzejewiczowej, listy firmy wydawniczej Breitkopfa i Haertla w Lipsku i Franza Riesa w Dreźnie, Aleksandry i Maurycego Karasowskich do Izabeli Barcińskiej oraz jej odpowiedzi, dotyczącej wznowień utworów Chopina oraz biografii kompozytora.


  Szkic Nokturnu c-moll Chopina  Szkic w Es-dur Chopina  Menuet G-dur - zapis pamiątkowy
  L. Wernera dla Chopina  Rysunki Chopina

  Ponadto J. Kniołek sprzedał Towarzystwu Chopinowskiemu trzy rysunki Chopina, jego modlitewnik (La journée du chretien sanctifie par la prière et la méditation, Varsovie 1783, z podpisem właściciela), książkę z biblioteki kompozytora, którą otrzymał on w 1824 r. w Liceum Warszawskim, za pilność i dobre sprawowanie (G. Monge, Wykład Statyki... Warszawa 1820), zeszyt Chopina do kaligrafii z lat szkolnych, trzy niezwykle cenne kalendarzyki Chopina z lat 1834, 1848 i 1849 zawierające jego notatki, pierwodruk Poloneza g-moll, wydanego w 1817 r. u księdza J.J. Cybulskiego z dedykacją dla Wiktorii Skarbek, plan metody fortepianowej Chopina skopiowany przez siostrę Ludwikę, trzy listy poety Stefana Witwickiego pisane do George Sand z Freiwaldau (17 XII 1844), Grafenbergu (1 I 1846) i Rzymu (16 III 1847).  Zeszyt Chopina do kaligrafii

  Warto także wspomnieć o laurkach i powinszowaniach rodzeństwa Chopina: Emilii, Izabeli i Ludwiki tworzonych w dniu imienin ich rodziców oraz o Dzienniku z podróży do Niemiec, Holandii i Francji (Warszawa, 10.06 - Paryż, 24.08.1828) przyszłego męża Ludwiki, Józefa Kalasantego Jędrzejewicza i trzydziestodwustronicowym liście Ludwiki do męża, zaczynającym się od słów "Obraziłam Cię mimowolnie i trzy lata najdotkliwszego cierpienia i łez nie były w stanie Cię przebłagać..." (Warszawa, po 17 IX 1852) oraz o autografie brulionu mowy wygłoszonej przez księdza Jana Dekerta w czasie pogrzebu Mikołaja Chopina na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie w dniu 6 maja 1844.


  List L. Jędrzejewiczowej do męża,
  [Warszawa, po 17 IX 1852], s.1 i 4  Brulion mowy wygłoszonej przez księdza J. Dekerta
  w czasie pogrzebu M. Chopina, s.1-3

przycisk - poprzednia strona przycisk - zycie przycisk - spis tresci przycisk - dzielo przycisk - tradycja przycisk - nastepna strona
Poprzednia strona
Spis treści
Życie
Twórczość
Tradycja
Następna strona