english

wersja angielska | english version

Chopin - winieta

©  Towarzystwo im. Fryderyka Chopina w Warszawie


Publikacji tej patronuje Towarzystwo im. Fryderyka Chopina w Warszawie - organizacja o siedemdziesięcioletniej tradycji w gromadzeniu spuścizny Chopinowskiej oraz upowszechnianiu wiedzy o kompozytorze i jego twórczości. Dotychczas jednak nie mieliśmy tylu respondentów, ilu - potencjalnie - możemy pozyskać obecnie, dzięki sieci Internet. Bierzemy pod uwagę powszechność tego środka przekazu, kierując serwowane informacje do szerokiego grona Internautów na całym globie. Mamy nadzieję, że serwis nasz będzie dobrze służył poszukiwaczom zarówno informacyjnej przygody, jak i konkretnej informacji na wybrany temat.

Publikacja nasza została zaprogramowana tak, by przy swej wszechstronności zachowała jasną konstrukcję, umożliwiającą sprawne poruszanie się po obszarze site'u. Obszar ten to około trzydzieści tematów ujętych w trzy podstawowe bloki: Życie Chopina (I), Dzieło Chopina (II) i Tradycja Chopinowska (III). Większość tematów ma trójwarstwową strukturę, obejmującą opis, faktografię i dokument zaś pozostałe, które z natury posiadają strukturę jedno- lub dwuwarstwową, użytkownik będzie mógł w razie potrzeby rozwinąć przy pomocy wbudowanych narzędzi. Nawigację ułatwia spis treści oraz (w najbliższej przyszłosci) "mapa site'u", podane na wstępie.

Materiał będzie zamieszczany partiami w 4-6 etapach, poczynając od tematów węzłowych dla poszczególnych bloków.

Site "Chopin: Życie - Dzieło - Tradycja" jest multimedialną praca zbiorową autorów, redaktorów, grafików i informatyków, należących do najlepszych specjalistów w swej dziedzinie. Stoją za nim autorytety uznane przez międzynarodowe gremia chopinologów i chopinografów. Fachowość i zaangażowanie naszych współpracowników dają gwarancję, że publikacja spełni oczekiwania zarówno melomanów, jak i profesjonalistów.


Teresa Czerwińska


- ten klawisz oznacza podrozdział
- ten klawisz oznacza stronę tematyczną

Tym kolorem oznaczamy nazwy stron już dostępnych.
Tym kolorem oznaczamy nazwy stron będących w przygotowaniu.

ŻYCIE

DZIEŁO

TRADYCJA

Recepcja

Instytucje Chopinowskie

poczta

Serdecznie zapraszamy do wymiany poglądów na tematy związane z życiem i dziełem Fryderyka Chopina, a także do dyskusji o Chopinowskiej tradycji. Nasz adres: info@chopin.pl

Konsultacje naukowe
hannaws@chopin.pl, muzeum@chopin.pl,
biblio@chopin.pl


przycisk - poprzednia strona przycisk - spis tresci przycisk - zycie przycisk - dzielo przycisk - tradycja przycisk - nastepna strona
Poprzednia strona
Spis treści
Życie
Twórczość
Tradycja
Następna strona


Komitet Redakcyjny:
Zofia Chechlińska
Zbigniew Skowron
Hanna Wróblewska-Straus

Grażyna Michniewicz (sekretarz redakcji)

Koncepcja i struktura całości:
Teresa Czerwińska

Wybór ilustracji:
Anna Ryszka-Komarnicka
Hanna Wróblewska-Straus

Zdjęcia:
Stanisław Ekier
Katarzyna Humińska
Adam Kaczkowski
Tomasz Konrat
Franciszek Myszkowski
Romuald Pieńkowski
Andrzej Ring

Opracowanie graficzne:
Jacek Frączak


Adres dla robotów spamu: smieci@atut.biz
Nigdy nie pisz na ten adres !!!

Hosting by Rotos