Wersja angielska | English version

Towarzystwo im. Fryderyka Chopina w Warszawie

  Towarzystwo im. Fryderyka Chopina w Warszawie jest centralnym ośrodkiem chopinowskim o zasięgu i znaczeniu międzynarodowym, kontynuatorem sekcji im. Chopina działającej od 1899 r. przy Warszawskim Towarzystwie Muzycznym.

  W 1934 r., z inicjatywy polityków, muzyków i wydawców, m.in. Józefa Becka, Mieczysława Idzikowskiego, Janusza Jędrzejewicza, Emila Młynarskiego, Stanisława Niewiadomskiego, Karola Szymanowskiego i Augusta Zaleskiego został utworzony Instytut Fryderyka Chopina. Rozpoczął on w 1935 r. gromadzenie autografów, książek, nut, płyt gramofonowych i fotografii, tworząc zalążki przyszłego Muzeum, Biblioteki, Fonoteki i Fototeki, a także wydawał czasopismo "Chopin". W 1937 r. Instytut podjął prace nad wydaniem Dzieł wszystkich Fryderyka Chopina.

  II wojna światowa przerwała działalność Instytutu Fryderyka Chopina, który został reaktywowany w r. 1945. W 1950 r. zmienił nazwę na Towarzystwo im. Fryderyka Chopina. Jego siedzibą jest od r. 1953 Zamek Ostrogskich, gdzie znajduje się również Muzeum Chopinowskie, zbiory Biblioteki, Fonoteki i Fototeki. Towarzystwo im. Fryderyka Chopina zarządza ponadto Domem Urodzenia Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli i Salonikiem Chopinów w Pałacu Czapskich (dawniej Krasińskich) przy ulicy Krakowskie Przedmieście 5 w Warszawie.

  Towarzystwo im. F. Chopina prowadzi działalność naukową, wydawniczą, wystawienniczą oraz koncertową. Główne miejsca pielęgnowania kultu F. Chopina to Zamek Ostrogskich, Dom Urodzenia Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli, pomnik Chopina w Łazienkach Królewskich oraz Pałac w Sannikach.

  W latach 1949-1961 Towarzystwo wydało we współpracy z Polskim Wydawnictwem Muzycznym Dzieła wszystkie Chopina pod redakcją Ignacego Jana Paderewskiego, Ludwika Bronarskiego i Józefa Turczyńskiego a w latach 1967-1992, także wspólnie z PWM dziewięć zeszytów Wydania Narodowego Dzieł Fryderyka Chopina pod redakcją Jana Ekiera.

  Od r. 1956 Towarzystwo rozpoczęło wydawanie "Rocznika Chopinowskiego" (dotychczas ukazało się dwadzieścia pięć tomów), a od r. 1985 - "Chopin Studies" (do 2002 r. opublikowano siedem tomów). Poza tym Towarzystwo wydało kilkadziesiąt plakatów z różnych imprez chopinowskich, Katalog Zbiorów oraz wiele katalogów rozumowanych, towarzyszących wystawom organizowanym w swojej siedzibie. Wraz z Polskim Wydawnictwem Muzycznym w Krakowie Towarzystwo opublikowało Katalog Dzieł Fryderyka Chopina opracowany przez Józefa M. Chomińskiego i Teresę D. Turło. W latach 1999-2000, z okazji 150 rocznicy śmierci F. Chopina TiFC wydał (we współpracy z gdańskim wydawnictwem "Romega") 10 zeszytów wydań faksymilowych autografów F. Chopina.

  Towarzystwo organizuje międzynarodowe imprezy: Konkursy Pianistyczne im. Fryderyka Chopina, Konkursy płytowe Grand Prix du Disque F. Chopin (od 1985 r.), mistrzowskie kursy interpretacji muzyki Chopina (od 1985 r.), sympozja naukowe (m.in. w latach 1960, 1986 i 1989), wystawy za granicą (m.in. w Japonii, Czechach, Belgii, na Węgrzech, we Francji i w USA w latach 1960-1999); sprawuje stałą opiekę nad młodymi pianistami organizując od 1967 r. coroczne Ogólnopolskie Konkursy na Stypendia Artystyczne im. Fryderyka Chopina a także współpracuje i udziela pomocy w organizowaniu festiwali i konkursów chopinowskich w Polsce i za granicą. W 1985 r. Towarzystwo im. Fryderyka Chopina powołało do życia Międzynarodową Federację Towarzystw Chopinowskich, w 1988 r. Międzynarodową Fundację im. F. Chopina a w 1995 r. Alliances Internationale d`Associations et d`Amis de Frédéric Chopin.

  Prezesami Zarządu Instytutu i Towarzystwa im. Fryderyka Chopina byli: August Zaleski (1934-1939), Bolesław Woytowicz (1939 i 1945), Adam Wieniawski (1945-1949), Władysław Kowalski (1949-1951), Stanisław Dybowski (1951-1952), Jarosław Iwaszkiewicz (1952-1955), Stanisław Szpinalski (1955-1957), Zbigniew Drzewiecki (1957-1965), Teodor Zalewski (1965-1968), Kazimierz Sikorski (1968-1981), Elżbieta Artysz (1981-1986), Barbara Hesse-Bukowska (1986-1991), Tadeusz Chmielewski (1991-2001). Od grudnia 2001 r. prezesem jest Kazimierz Gierżod.

  Hanna Wróblewska-Straus