english
Wersja angielska | English version

Mieczysław Tomaszewski
Chopin - kronika życia i twórczości

1810 - 1826. PROLOG
1826 - 1835. METAMORFOZY
1835 - 1846. APOGEUM
1846 - 1849. EPILOG


1810 - 1826. PROLOG: Okres objawienia się talentu. Twórczość w stylu postklasycznym i sentymentalnym

Lata dziecięce 1810 - 1816
1810
1 III (22 II) -
Urodził się Fryderyk Chopin we wsi Żelazowa Wola na Mazowszu, syn Justyny z Krzyżanowskich (1782-1861) z Długiego na Kujawach i Mikołaja Chopina (1771-1844) z Marainville w Lotaryngii, guwernera synów hr. Skarbka
23 IV -
chrzest w kościele w Brochowie k. Sochaczewa
1 X -
Mikołaj Chopin zaczyna uczyć w Liceum Warszawskim, rodzina przenosi się do Warszawy
1811
9 VII -
urodziła się siostra, Izabella
1812
1 I -
Mikołaj Chopin zostaje wykładowcą języka francuskiego w Szkole Artylerii i Inżynierii
20 XI -
urodziła się siostra Chopina, Emilia
1814
1 VI -
Mikołaj Chopin mianowany wykładowcą literatury i języka francuskiego w Liceum Warszawskim
Lata nauki domowej 1816 - 23
1816
-
Chopin rozpoczyna naukę gry na fortepianie u Wojciecha Żywnego; wspólnie z siostrą Ludwiką (ur. 1807) grywają na 4 ręce
1817
-
pierwsze próby kompozytorskie: Polonez B-dur zapisany ręką Mikołaja Chopina oraz inne (zaginione) tańce, wariacje i marsze
XI -
Polonez g-moll, dedykowany Wiktorii Skarbek, zostaje wydany przez księdza I. J. Cybulskiego
1818
24 II -
na wieczorze Towarzystwa Dobroczynności urządzonym przez Juliana Ursyna Niemcewicza w pałacu Radziwiłłowskim Chopin gra Koncert e-moll Vojti cha Jiroveca; wiersz deklamuje Zygmunt Krasiński
1821
23 IV -
W. Żywnemu dedykuje Poloneza As-dur
1822
-
kończy naukę fortepianu u Żywnego, zaczyna brać prywatne lekcje kompozycji u Józefa Elsnera; podobno również gry na organach u Wilhelma Würfla
1823
24 II -
na koncercie Towarzystwa Dobroczynności, organizowanym przez Józefa Jawurka, gra Koncert Ferdinanda Riesa
Lata licealne 1823 - 26liceum
1823
IX -
wstępuje do IV klasy Liceum Warszawskiego, kierowanego przez Samuela B. Lindego
1824
VIII/IX -
wakacje w Szafarni (Ziemia Dobrzyńska, u rodziny Dominika Dziewanowskiego; jest świadkiem zjazdu ziemiaństwa; poznaje folklor wiejski (wesele, dożynki) i żydowski (kapele)
10 VIII -
pierwszy znany list do rodziców; od 16 VIII zabawne listy pod nazwą "Kurier Szafarski"
15 VIII -
w Szafarni przed miejscowym audytorium gra Koncert Friedricha W. Kalkbrennera
-
wspólnie z siostrą Emilią pisze komedyjkę Omyłka czyli Mniemany filut i zakłada dziecięce "Literackie Towarzystwo Rozrywki"
-
komponuje Wariacje E-dur na temat piosenki szwajcarskiej i Poloneza gis-moll; z tegoż czasu pochodzą zaginione kompozycje (mazurki, walce, polonezy, marsze)
1825
27 V -
na koncercie w konserwatorium improwizuje na eolopantaleonie, wynalazku J. Długosza
2 VI -
w litografii A. Brzeziny ukazuje się Rondo op. 1
7 VI -
"Kurier Warszawski" donosi o fantazjowaniu na eolomelodikonie F. A. Brunnera w kościele ewangelickim
26 - 28 VI -
na popisie publicznym Liceum Chopin otrzymuje pochwałę; w sali konserwatorium gra Koncert Ignaza Moschelesa (?)
VIII -
drugie wakacje w Szafarni, wypad do Torunia, zwiedzanie domu Kopernika; młodzieńcze przyjaźnie: z Janem Białobłockim i Janem Matuszyńskim
24 VIII -
okrężne w Obrowie: notuje wiejską przyśpiewkę
26 VIII -
relacja o nowych kontaktach z folklorem żydowskim
30 X -
pod wrażeniem Cyrulika sewilskiego Gioacchina A. Rossiniego
XI -
zostaje organistą Liceum u Wizytek
1825/26
-
przypuszczalnie w tym czasie komponuje nowe tańce i wariacje
1826
1 II -
komponuje Marsza żałobnego c-moll op. posth; bierze udział w manifestacyjnym pogrzebie Stanisława Staszica
II -
pierwsza relacja o chorobie
3 VII -
na warszawskiej premierze Freischütz Carla M. von Webera
27 VII -
kończy z "pochwałą" naukę w Liceum; wśród kolegów m.in. Julian Fontana, Wilhelm Kolberg, Jan Matuszyński i Tytus Woyciechowski
-
na przedstawieniu La gazza ladra Rossiniego; na temacie opery powstaje trio Poloneza b-moll
25 VII -
wyjazd z matką do Dusznik przez Łowicz, Kutno, Kalisz i Wrocław
2 VIII - 11 IX -
na kuracji w Dusznikach (były tam również siostry Emilia i Ludwika); ok. 11(?) i 16 VIII koncertuje na cel dobroczynny

 

Poprzednia strona Spis treści Życie Twórczość Tradycja Następna strona
Poprzednia strona
Spis treści
Życie
Twórczość
Tradycja
Następna strona