Wersja angielska | English version

 Udział wzięło 84 pianistów z 22 krajów

    Jury oceniało sztukę interpretacyjną każdego z uczestników przy pomocy punktów od 1 do 25.Ocenę średnią arytmetyczną uzyskano dzieląc sumę wszystkich ocen uczestnika przez liczbę głosujących. Wyniki II etapu uzyskiwano na podstawie sumy średnich arytmetycznych ocen uzyskanych przez uczestników w I i II etapie, zaś wyniki III etapu na podstawie średnich uzyskanych w I, II i III etapie. Po zakończeniu przesłuchań i dokonaniu obliczeń Dyrektor Konkursu podawał do wiadomości jury wyniki przesłuchań I etapu w formie wykazu średnich arytmetycznych ocen, uszeregowanych od najwyższej do najniższej, jednak bez nazwisk uczestników. Po ustaleniu przez jury liczby uczestników dopuszczonych do II etapu, Dyrektor Konkursu podawał listę uczestników w porządku alfabetycznym. Podobna procedura następowała po II i III etapie Po zakończeniu finału Dyrektor Konkursu przedstawiał jury sumy średnich arytmetycznych ocen uzyskanych przez uczestników finału we wszystkich etapach i finale, po czym podejmowano decyzję w sprawie rozdziału nagród.

I nagroda

Krystian Zimerman (Polska)

II nagroda

Dina Joffe (ZSRR)

III nagroda

Tatyana Fedkina (ZSRR)

IV nagroda

Pavel Gililov (ZSRR)

V nagroda

Dean Kramer (USA)

VI nagroda

Diana Kacso (Brazylia)

Nagroda Polskiego Radia za najlepsze wykonanie mazurków - Krystian Zimerman

Nagroda Towarzystwa im. Fryderyka Chopina za najlepsze wykonanie poloneza - Krystian Zimerman

Wyróżnienia:

Elżbieta Tarnawska (Polska), Wiktor Wasilyew (ZSRR), John Hendrickson (Kanada), Katarzyna Popowa-Zydroń (Polska), Neal Larrabee (USA), Alexander Urvalov (ZSRR), Wiliam Wolfram (USA), Dan Atanasiu (Rumunia)

Poprzednia strona | Spis treści | Życie | Twórczość | Tradycja | Następna strona