Wersja angielska | English version

 Udział wzięło 80 pianistów z 28 krajów

    Jury oceniało grę uczestników stosując punktację od 1 do 25. Do II etapu dopuszczono 24 uczestników w kolejności przeciętnej punktacji I etapu. Do III etapu zakwalifikowano 12 uczestników w kolejności sumy przeciętnych I i II etapu. Kolejność nagród została ustalona na podstawie sumy przeciętnych punktacji, uzyskanej we wszystkich trzech etapach.

I nagroda

Garrick Ohlsson (USA)

II nagroda

Mitsuko Uchida (Japonia)

III nagroda

Piotr Paleczny (Polska)

IV nagroda

Eugene Indjic (USA)

V nagroda

Natalya Gavrilova (ZSRR)

VI nagroda

Janusz Olejniczak (Polska)

Nagroda Polskiego Radia za najlepsze wykonanie mazurków - Garrick Ohlsson.

Nagroda Towarzystwa im. Fryderyka Chopina za najlepsze wykonanie poloneza - Piotr Paleczny.

Wyróżnienia:

Emanuel Ax (USA), Alain Neveux (Francja), Ikuko Endo (Japonia), Karol Nicze (Polska), Ivan Klansky (Czechosłowacja)

Poprzednia strona | Spis treści | Życie | Twórczość | Tradycja | Następna strona