Wersja angielska | English version

 Wystąpiło 76 pianistów z 30 krajów.

    Jury oceniało wykonania uczestników według punktacji od 1 do 25. Do II etapu zakwalifikowano 36 uczestników w kolejności wynikającej z punktacji. Do III etapu przeszło 12 pianistów w kolejności punktacji uzyskanej w II etapie .Do finału dopuszczono 6 osób - kandydatów do nagród regulaminowych w kolejności punktacji uzyskanej w III etapie. Kolejność nagród ustalona została na podstawie sumy przeciętnych punktacji uzyskanych we wszystkich trzech etapach i finale.

I nagroda

Martha Argerich (Argentyna)

II nagroda

Arthur Moreira-Lima (Brazylia)

III nagroda

Marta Sosińska (Polska)

IV nagroda

Hiroko Nakamura (Japonia)

V nagroda

Edward Auer (USA)

VI nagroda

Elżbieta Głąbówna (Polska)

Nagroda Polskiego Radia za najlepsze wykonanie mazurków - Martha Argerich

Nagroda Towarzystwa im. Fryderyka Chopina za najlepsze wykonanie poloneza - Marta Sosińska.

Wyróżnienia:

Marek Jabłoński (Kanada), Tamara Koloss (ZSRR), Wiktorya Postnikova (ZSRR), Blanka Uribe (Kolumbia), Lois Carole Pachucki (USA), Ewa Maria Żuk (Wenezuela)

Poprzednia strona | Spis treści | Życie | Twórczość | Tradycja | Następna strona