Wersja angielska | English version

Udział wzięło 54 pianistów z 14 krajów

    Jury oceniało grę uczestników Konkursu stosując punktację od 1 do 25. Przejście z jednego etapu Konkursu do następnego odbywało się na podstawie minimum 18 punktów, uzyskanych przez uczestników. O ostatecznej kolejności laureatów decydowała suma ocen II i III etapu.

I nagroda (ex aequo)

Bella Davidovich (ZSRR)

Halina Czerny- Stefańska (Polska)

II nagroda

Barbara Hesse-Bukowska (Polska)

III nagroda

Waldemar Maciszewski (Polska)

IV nagroda

Georgi Muravlov (ZSRR)

V nagroda

Władysław Kędra (Polska)

VI nagroda

Ryszard Bakst (Polska)

VII nagroda Evgeni Malinin (ZSRR)
VIII nagroda Zbigniew Szymonowicz (Polska)
IX nagroda Tamara Guseva (ZSRR)
X nagroda Wictor Mershanov (ZSRR)
XI nagroda Regina Smendzianka (Polska)
XII nagroda Tadeusz Żmudziński (Polska)

Nagroda Polskiego Radia za najlepsze wykonanie mazurków - Halina Czerny-Stefańska

Poprzednia strona | Spis treści | Życie | Twórczość | Tradycja | Następna strona