Wersja angielska | English version

Udział wzięło 79 pianistów z 21 krajów

    W I etapie jurorzy oceniali występy w skali do 30 punktów. 20 uczestników, którzy otrzymali największą liczbę punktów występowało powtórnie, w dwóch ostatnich dniach Konkursu, wykonując jeden z dwóch koncertów fortepianowych; występ ten był punktowany w skali do 20 punktów. Łączna suma punktacji z pierwszego i z drugiego etapu rozstrzygała o wysokości nagrody.

I nagroda

Jakov Zak (ZSRR)

II nagroda

Roza Tamarkina (ZSRR)

III nagroda

Witold Małcużyński (Polska)

IV nagroda

Lance Dossor (Wielka Brytania)

V nagroda

Agi Jambor (Węgry)

VI nagroda Edith Axenfeld (Niemcy)
VII nagroda Monique de la Bruchollerie (Francja)
VIII nagroda

Jan Ekier (Polska)

IX nagroda Tatyana Goldfarb (ZSRR)
X nagroda Olga Iliwicka (Polska)
XI nagroda Pierre Maillard - Verger (Francja)
XII nagroda Lelia Gousseau (Francja)
XIII nagroda Halina Kalmanowicz (Polska)


Nagroda Polskiego Radia za najlepsze wykonanie mazurków - Jakov Zak.
Poprzednia strona | Spis treści | Życie | Twórczość | Tradycja | Następna strona