Wersja angielska | English version

    Wystąpiło 89 pianistów z 18 krajów. Dwie osoby nie zadeklarowały przynależności państwowej.

Obowiązywała skala ocen do 15 punktów. Ośmiu uczestników, którzy otrzymali największą liczbę punktów zostało dopuszczonych do wykonania koncertów z orkiestrą. Po wykonaniu koncertów następowała ponowna ocena wykonania w punktach, których suma dodawana była do punktów otrzymanych po występach solowych. Przyznanie nagród następowało w kolejności otrzymanych punktów. W przypadku równej liczby punktów, kolejność nagród rozstrzygana była w drodze losowania, przy czym uczestnicy losowali osobiście.

I nagroda

Alexandre Uninsky

II nagroda

Imre Ungar (Węgry)

III nagroda

Bolesław Kon (Polska)

IV nagroda

Abram Lufer (ZSRR)

V nagroda

Lajos (Louis) Kentner (Węgry)

VI nagroda

Leonid Sagalov (ZSRR)

VII nagroda Leon Boruński (Polska)
VIII nagroda Teodor Gutman (ZSRR)
IX nagroda Gyula Karolyi (Węgry)
X nagroda Kurt Engel (Austria)
XI nagroda Emanuel Grossman (ZSRR)
XII nagroda Josef Wagner (Niemcy)
XIII nagroda Maryla Jonasówna (Polska)
XIV nagroda Lily Herz (Węgry)
XV nagroda Suzanne de Mayere

Nagroda Polskiego Radia za najlepsze wykonanie mazurków - Aleksandre Uninsky

Poprzednia strona | Spis treści | Życie | Twórczość | Tradycja | Następna strona