Wersja angielska | English version

 Udział wzięło 124 pianistów z 32 krajów

    Punktacja, jej obliczanie i ustalanie listy dopuszczonych do następnego etapu były takie same jak w IX i X Konkursie. Wyniki II etapu ustalało się na podstawie sumy średnich arytmetycznych ocen uzyskanych przez uczestników w I II etapie, zaś wyniki III etapu na podstawie sumy średnich arytmetycznych ocen uzyskanych w I, II, i III etapie, zaś wyniki finału na podstawie sumy średnich arytmetycznych ocen uzyskanych w I, II, III etapie oraz finale.

I nagroda

Stanislav Bunin (ZSRR)

II nagroda

Marc Laforet (Francja)

III nagroda

Krzysztof Jabłoński (Polska)

IV nagroda

Michie Koyama (Japonia)

V nagroda

Jean-Marc Luisada (Francja)

VI nagroda

Tatyana Pikayzen (ZSRR)

Nagroda Polskiego Radia za najlepsze wykonanie mazurków - Marc Laforet

Nagroda Towarzystwa im. Fryderyka Chopina za najlepsze wykonanie poloneza - Stanislav Bunin

Nagroda Filharmonii Narodowej za najlepsze wykonanie koncertu - Stanislav Bunin.

Wyróżnienia:

Francois Killian (Francja), Ivari Ilya (ZSRR), Ludmil Angelov, Kayo Miki (Japonia)

Poprzednia strona | Spis treści | Życie | Twórczość | Tradycja | Następna strona