Wersja angielska | English version

Udział wzięło 149 pianistów z 37 krajów

    Jury oceniało sztukę interpretacyjną każdego z uczestników przy pomocy punktów od 1 do 25. Ocenę średnią arytmetyczną obliczano w taki sam sposób jak w poprzednim konkursie, analogicznie ustalano również listę osób zakwalifikowanych do następnego etapu. Wyniki II etapu ustalało się na podstawie średniej arytmetycznej ocen uzyskanych tylko w tym etapie. Wyniki III etapu ustalało się na podstawie sumy średnich arytmetycznych ocen uzyskanych w II i III etapie. Po zakończeniu finału Dyrektor Konkursu przedstawiał jury sumy średnich arytmetycznych ocen uzyskanych przez uczestników finału we wszystkich etapach i finale, po czym podejmowano decyzję w sprawie rozdziału nagród. Dla zdobycia I nagrody konieczne było uzyskanie przez uczestnika minimum 66 punktów. Poczynając od tego konkursu oddzielnie punktowano nie tylko wykonanie poloneza, i mazurków, lecz także interpretację koncertu w finale, za którą również przyznawano nagrodę specjalną.

I nagroda

Dang Thai Son (Wietnam)

II nagroda

Tatyana Shebanova (ZSRR)

III nagroda

Arutyun Papazyan (ZSRR)

IV nagroda nie przyznano
V nagroda

Akiko Ebi (Japonia)

Ewa Pobłocka (Polska)

VI nagroda

Eric Berchot (Francja)

Irina Pietrova (ZSRR)

Nagroda Polskiego Radia za najlepsze wykonanie mazurków - Dang Thai Son i Ewa Połocka.

Nagroda Towarzystwa im. Fryderyka Chopina za najlepsze wykonanie poloneza - Dang Thai Son i Tatyana Shebanova.

Nagroda Filharmonii Narodowej za najlepsze wykonanie koncertu - Dang Thai Son i Tatyana Shebanova.

Wyróżnienia:

Alexander Lonquich (RFN), Hung-Kuan Chen (Tajwan), Kevin Kenner (USA), Angela Hewitt (Kanada), Bernard D'Ascoli (Francja), William Wolfram (USA), Dan Atanasiu (Rumunia), Ivo Pogorelic (Jugosławia)

Poprzednia strona | Spis treści | Życie | Twórczość | Tradycja | Następna strona