english
Wersja angielska | English version

zycie - winieta1

Ikonografia - część 3
- część 1
- część 2
- część 4
- część 5
- część 6

25. Fryderyk Chopin - Mazurek f-moll op. 7 nr 3, 1831
Autograf sztambuchowy dla Adolfa Friedricha Hessego (?), s. l
- zbiory Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie, nr inw. M/2160
JPEG 67 K26. Paryż - Place de la Concorde
J. Saddlen wg T. Alloma, staloryt, XIX w.
- zbiory Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie, nr inw. M/1390
JPEG 47 K

27. Portret Fryderyka Chopina
Gottfried Engelmann wg Pierre-Roche Vignerona, litografia, 1833
- zbiory Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie, nr inw. M/936
JPEG 67 K28. Portret Franciszka Liszta (1811- 1886), pianisty, kompozytora
i dyrygenta węgierskiego, przyjaciela Chopina
Rudolf Weisse wg Ary Scheffera, litografia, po 1837
- zbiory Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie, nr inw. M/1160
JPEG 47 K

29. Portret Auguste Franchomme'a (1808-1884), francuskiego wiolonczelisty,
pedagoga i kompozytora, bliskiego przyjaciela Chopina
Jean-A. Masson, rysunek ołówkiem, XIX w. Reprodukcja fotograficzna
- zbiory Fototeki Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie, nr inw. F. 3547
JPEG 67 K30. Portret Delfiny Potockiej (1805-1877), uczennicy Fryderyka Chopina
Anna Chamiec, kopia miniatury nieznanego artysty z XIX w.; akwarela i gwasz, 1969
- zbiory Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie, nr inw. M/1142
JPEG 47 K

31. Fryderyk Chopin - Grande Valse brillante Es-dur op. 18 dedykowany Laurze Horsford, 1833
Autograf drugiej wersji utworu, s. 1
- zbiory Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie, nr inw. M/2308
JPEG 67 K32. List Hectora Berlioza do Fryderyka Chopina w Paryżu
[Paryż, przed 5 maja 1834]
kopia z reprodukcji zaginionego autografu.
- zbiory Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie, nr inw. A/71
JPEG 47 K


 

przycisk -poprzednia strona przycisk - spis treści przycisk - życie przycisk - dzielo przycisk - tradycja przycisk - następna strona
Poprzednia strona
Spis treści
Życie
Twórczość
Tradycja
Następna strona