03.jpg - 18.742 K

30. Portret Delfiny Potockiej (1805-1877),
uczennicy Fryderyka Chopina