03.jpg - 18.742 K

29. Portret Auguste Franchomme'a (1808-1884),
francuskiego wiolonczelisty, pedagoga
i kompozytora,
bliskiego przyjaciela Chopina