03.jpg - 18.742 K

16. Warszawa - Plac Zamkowy z kolumną
Zygmunta III Wazy