13. Portret Józefa Elsnera (1769-1854),
nauczyciela Fryderyka Chopina
w zakresie teorii muzyki i kompozycji