10big.jpg - 21.382 K

10 . Portret Wojciecha ¯ywnego (1756-1842),
jedynego nauczyciela gry na fortepianie Fryderyka Chopina