09big.jpg - 24.776 K

9 . Portret Emilii Chopin (1812-1827),
najm³odszej siostry Fryderyka