08big.jpg - -12886 K

8. Portret Izabeli Chopin (1811-1881),
m³odszej siostry Fryderyka