03.jpg - 18.742 K

7. Warszawa - plan miasta z widokami czternastu pałaców
i trzech innych budowli