03.jpg - 18.742 K

4. Żelazowa Wola - zabudowania dworu Skarbków