03.jpg - 18.742 K

3. Portret Ludwiki Chopin (1807-1855),
starszej siostry Fryderyka