english
Wersja angielska | English version

dzielo - winieta

partytura - fragm

Dzieła Fryderyka Chopina
w układzie alfabetycznym

Hasło:
- Tytuł, tonacja, numer opusu i (jeśli są) kolejne numery w ramach opusu, data ukończenia kompozycji.
- Opusy w nawiasach kwadratowych oznaczają numerację Juliana Fontany [więcej: http://www.Julianfontana.com ].
- Dzieła w ramach tego samego gatunku są ułożone według numeracji opusowej; dzieła nie oznaczone numerami opusów następują po nich w układzie chronologicznym.
- Dzieła na fortepian nie posiadają oznaczeń obsady.
- Daty ukończenia poszczególnych utworów wg: Józef Michał Chomiński, Teresa Dalila Turło, Katalog Dzieł Fryderyka Chopina, Kraków 1990.